Vektere skal stanse sykehusrøyking

Vektere er satt inn for å stanse personer som røyker sigaretter rett ved inngangen til Sørlandet sykehus Arendal.

Røyking sykehuset i Arendal

Vektere er satt inn for å stanse røykerne som står og røyker utenfor sykehuset i Arendal. Røykingen er et problem for ansatte og pasienter ved sykehuset, mener hovedverneombudet.

Foto: Kari Løberg Skår (Montasje) / NRK

Ansatte og pasienter ved sykehuset blir plaget av røyken fra dem som står og røyker rett på utsiden av sykehuset.

Nå er vektere satt inn for å få slutt på røykingen. De skal snakke med og vise bort de som står og røyker.

Det er innført totalforbud mot røyking på sykehuset, og det er satt opp et røykeskur i området, men skuret er for langt unna sykehusets inngang, og brukes i mindre grad.

Røykingen foregår rett på utsiden av inngangen, og Arbeidstilsynet er varslet.

Tilsynet har nå bedt om en redegjørelse fra sykehusledelsen.

Pasienter blir syke

– Det røykes mer eller mindre hele tiden på utsiden av sykehusdørene, og dette er et problem.

Det sier hovedverneombud Øyvind Rosenvinge til NRK.

Pasienter og besøkende tenner sin røyk like ved inngangen av sykehuset, og Rosenvinge sier pasienter blir syke av røyken.

– Denne røyken trekker inn gjennom åpne vinduer, og den er til sjenanse og plage. Vi har også fått melding om at pasienter blir syke av denne røyken, sier han.

Kan ikke nektes å røyke

Pasienter og besøkende kan ikke generelt nektes å røyke, men sykehuset mener at det ikke er lov å røyke rett på utsiden av inngangen, selv om dette er utendørs.

Vektere er satt inn for å fjerne røykerne som står ved sykehusinngangen, men foreløpig har ikke dette hjulpet nevneverdig.

– Vekterne har fått beskjed om å snakke til folk som røyker, sier Rosenvinge.

Arbeidstilsynet krever svar

Arbeidstilsynet er varslet, og har bedt om en redegjørelse fra sykehusledelsen.

Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Rune Strandmyr, sier de tar saken alvorlig.

– Vi ser alvorlig på bekymringsmeldingen vi har fått fra en ansatt på sykehuset, og vi har bedt ledelsen ved sykehuset om å sende oss en skriftlig orientering på hvordan de håndterer dette, og hvordan de ser på saken, sier Strandmyr.

Hovedverneombud Øyvind Rosenvinge sier at hovedarbeidsmiljøutvalget ved sykehuset nå kommer til å gripe tak i saken.

– Det som kan gjøres er at sykehuset bygger et nytt og bedre røykeskur slik at røykingen ikke er til sjenanse for pasientene, sier han.