Veibonus til ny E18

Selskapet som har bygd den nye E18 mellom Grimstad og Kristiansand, får én million kroner i bonus fra staten.

Finn Aasmund Hobbesland

Administrerende direktør i Agder OPS, Finn Aasmund Hobbesland, er fornøyd med å få en million kroner i bonus for å ha bygget en trygg ny E18.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det første året med ny E18 har ulykkestallet gått kraftig ned, og dermed premieres Agder OPS Vegselskap.

– Det er en bonus, sier administrerende direktør Finn Aasmund Hobbesland.

– Det gjør at vi har et spesielt fokus på trafikksikkerhet. I tillegg kan vi i dialog med andre aktører si at vi har et trafikksikkerhetsansvar, og at det også har en økonomisk gevinst.

Kunne doblet gevinsten

Men selskapet kunne fått mer. Hvis det ikke hadde vært noen ulykker på strekningen hadde bonusen vært på to millioner kroner.

Den registreringen som brukes, viser én dødsulykke og to ulykker med lettere skader.

– Vi har jo hatt én dødsulykke. Vi kunne ikke gjort noe med veibyggingen for å forhindre denne ulykken, sier Hobbesland.

– Men vi bør ikke ha dødsulykker på denne veien, understreker Hobbesland.