Veiavgjørelse til departementet – må vente månedsvis

Etter at partene som meklet om ny E39 ikke kom til enighet, må saken nå avgjøres av fornyingsdepartementet. Det betyr månedsvis med utsettelse.

Ny Ytre Ringveg

Avgjørelsen om hvordan nye E39 vest for Kristiansand blir vil trekke ut i tid, ettersom man ikke har kommet til enighet lokalt og saken oversendes departementet. Striden står om hvor mye av veien som skal legges i tunnel.

Foto: Statens vegvesen

– Ingen vet nå hvor lang tid dette vil ta, men det dreier seg i hvert fall om mange måneder, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Politikere fra Kristiansand og Songdalen var mandag ettermiddag i meklingsmøte med Statens vegvesen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

Uenigheten mellom partene knytter seg til om veien skal legges i tunnel på noen av strekningene. En kostnad på 400 millioner kroner skiller de to alternativene som ble diskutert.

– De to innsigelsesmyndighetene, som er Statens vegvesen og miljøvernavdelingen hos fylkesmannen, står begge på sitt. Til tross for at vi har drøftet ulike alternativer var det ikke mulig å komme til en felles omforent løsning, sier Olsen.

Stod på sitt

Ann-Kristin Olsen

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen ledet meklingsmøtet mandag.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK
Meklingmøte

Partene samlet til meklingsmøte mandag ettermiddag.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK
Johnny Greibesland (Sp)

Songdalens ordfører Johnny Greibesland beklager at man ikke kom til en lokal løsning.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Fylkesmannen ledet meklingen mellom partene, som ble gjenopptatt mandag etter et at man ikke kom til enighet på første møte onsdag.

Songdalens ordfører Johnny Greibesland (Sp) mener politikerne strakte seg langt og er skuffet over at det ikke ble noen løsning.

– Det som stoppet det var at vegvesenet overhodet ikke ville diskutere muligheten for tunnel under Kjerrane, men stod fast i sin innsigelse. Samtidig stod miljøvernavdelingen hos fylkesmannen fast i sin innsigelse, så da var det ikke mulig å komme i mål, sier Greibesland.

Statens vegvesen sier de fortsatt står på sitt, også når saken nå oversendes til departementet.

– Vi har ulike vurderinger av konsekvenser opp mot kostnader. Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen har sin oppfatning og vi har vår. Hvor departementet står vet jeg ikke. Vi vil fremme den samme innsigelsen for dem når saken nå oversendes dit, sier Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen.

Til departementet

Kommunene må fremme saken på nytt i sine kommunestyrer for å komme med uttalelser som skal oversendes departementet sammen med meklingsresultatet.

– Hadde vi kommet frem til et meklingsresultat hadde vil kunne sette i gang utbygging. Nå vet vi ikke hva som blir utfallet i departementet. Saken blir sendt over til departementet så snart som mulig. Det er umulig å si hvor lang tid dette vil ta der. Jeg er temmelig sikker på de vil ha en befaring her, sier Olsen.

Fylkesmannen skal også skrive en tilrådning til departementet om hvordan hun mener saken bør løses.

– Hva det blir kan jeg ikke svare på nå. Det blir en krevende og detaljert innstilling, og er et internt forslag fra min side, sier Olsen.