Hopp til innhold

Vei for «monstervogntog» vil koste 3,7 milliarder kroner

Riksvegnettet i Vest-Agder må bygges betydelig ut dersom det skal tilpasses ekstra lange vogntog, viser en rapport fra Statens vegvesen.

Bomstasjone i Kvinesdal E39

Flere veistrekninger i Vest-Agder er ikke tilpasset modulvogntog. Bildet er tatt på E39 i Kvinesdal.

Foto: Lars Eie / NRK

– Modulvogntog har en annerledes sporingskurve enn det vanlig vogntog har, og derfor trenger de større plass fordi de har en større svingradius, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Anne Grete Tofte.

Anne Grete Tofte

Seksjonsleder i Statens Vegvesen, Anne Grete Tofte.

Foto: Liv Welhaven Løchen / NRK

Ifølge Tofte finnes det flere utfordrende strekninger som må utbedres før man kan slippe på modulvogntog vestover.

Nesten 3,7 milliarder

Modulvogntog kan være inntil 25 meter lang.

Mange veier i Agder har flere smale partier, slik at disse lange vogntogene ikke greier svingene uten å komme ut i motsatt kjørefelt.

Prislappen på utbedringen av veinettet i Agder-fylkene er om lag 3,7 millarder kroner, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Mest vil det koste i Kristiansand.

– Strekningen mellom Gartnerløkka og Kolsdalen er heldigvis lagt inn i Nasjonal Transportplan, med oppstart i første seksårsperiode, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan.

Nye EU-modulvogntog

Modulvogntog kan være inntil 25 meter lang. Men mange veier i Agder er ikke tilpasset.

Foto: Statens vegvesen

Ligger inne i NTP

Han vil heller vente på ny vei, fremfor å utbedre den gamle til flere milliarder kroner.

– Mitt råd og kommentar vil være å satse alt på å få en tidlig oppstart og bruke de pengene som ligger i Nasjonal Transportplan til å utbedre strekningen, fortsetter Grøvan.

Stortingsrepresentantens håp er at det blir en oppstart før 2024

– Pengene ligger der allerede. Med bruk av bompenger håper jeg på oppstart om et par år, sier Grøvan.

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ifølge rapporten vil det koste omkring tre milliarder å utbedre strekningen Gartnerløkka-Kolsdalen, mens reistedende riksvegnett kommer på 0,7 milliarder kroner.

Utbedringstiltakene innebærer nye bruer, kryssløsninger og av- og påkjøringsramper, heter det i rapporten.