Vegvesenet gjør ingenting

Statens Vegvesen har ikke penger til å utbedre E39s verste ulykkessted, som er ved Skoland i Lyngdal. På fire år har det vært 26 ulykker og to dødsfall.

Skolandsvingen i Lyngdal

Skolandsvingen i Lyngdal skal være den farligste E39-strekningen i fylket. Likevel får ikke vegvesenet gjort noen utbedringer enda.

Foto: Lars Eie / NRK

- Per i dag har vi ingen bevilgning til å forbedre situasjonen, så vi har ingen mulighet til å få gjennomført noe i nær fremtid, før vi får midler som er satt av til dette, sier avdelingsleder ved Statens vegvesen, Inger Ann Fidjestøl.

De siste 4 årene har det vært 26 ulykker på E39 fra Skolandsvannet til innkjørselen til Skoland i Lyngdal. To mennesker har omkommet.

Dødsulykke ved Skolandsvannet i Lyngdal

En 51 år gammel mann fra Sirdal mistet livet da to personbiler fronkolliderte på E39 ved Skolandsvannet i Lyngdal i 2007.

Foto: NRK Sørlandet

Statens vegvesen har vurdert vegstrekningen, og kommet frem til at Skoland er det verste området på E39 i Vest-Agder i dag.

- Sterkt beklagelig

Ordfører i Lyngdal, Ingunn Foss, krevde tidligere midtdeler på strekningen. Nå får hun ingenting.

- Jeg synes det er sterkt beklagelig hvis vi ikke får noen ting, sier hun.

Men lyngdalsordføreren har ikke tanker om å gi opp kampen med det første:

- Hvis ikke det lokale kontoret har penger, så har de ikke det. Da må vi kanskje jobbe på andre arenaer for å skaffe penger til dette. Så vi får trykke på det vi kan for å komme videre, om det så er å gå videre til staten, sier ordføreren.

Trybakken prioriteres

Ifølge vegvesenet er det strekningen ved Trybakken som har førsteprioritet:

- De pengene vi får til trafikksikkerhetstiltak gjennom vårt fylke er i år på 1,5 millioner kroner. Og der vil Trybakken være et av de prosjektene vi har fått beskjed om å prioritere, sier avdelingsleder Fidjestøl.

Blomster på ulykkesstedet i Trybakken i Søgne

Blomster på ulykkesstedet i Trybakken i Søgne hvor fire ungdommer mistet livet i en bilulykke i september i år.

Foto: Tor Erik Schrøder / Scanpix

- Dette til tross for at ulykkesstrekningen ved Skoland er verre?

- Vi har registrert flere ulykkeshendelser ved Skolandsvingen enn på Try, men vi har altså fått denne bestillingen om midtrekkverk her.

Bestillingen om midtrekkverk kommer fra samferdselsministeren, etter en dødsulykke der fire ungdommer omkom i Trybakken.

- Bruk penger fra Lenesfjordprosjektet

Svingen ved Skoland er for skarp, og det vil koste mellom 3 millioner og 6 millioner kroner å utbedre den. Men varaordfører i Lyngdal, Sigmund Abusland, mener å ha løsningen.

Sigmund Abusland og Ingunn Foss

Varaordfører Sigmund Abusland og ordfører Ingunn Foss mener Skolansvingen bør prioriteres av Statens vegvesen.

Foto: Lars Eie / NRK

Han mener at vegvesenet kan ta noen av pengene som skulle gå til å utbedre E39 ved Lenesfjorden. Der har det knapt vært ulykker etter at fartsgrensen ble satt ned til 60 km/t:

- Jeg mener dette kunne løses med litt omfordeling av de trafikk-sikkerhetsmidlene som finnes. Man kan bruke noe av den pakken som er lagt til Lenesfjorden og forminske litt på det prosjektet, slik at man fikk med seg delvis Lenesfjorden, og ordentlig i Skolandsvingen, sier han.

Ordfører Foss mener Lyngdal har størst krav på penger til utbedring:

- Ulykken som skjedde der var jo fatal og forferdelig, men likevel er det jo Skoland som topper statistikken. Så jeg synes tiltakene bør settes inn der de har størst virkning, sier lyngdalsordføreren.