NRK Meny
Normal

Vegårshei får kritikk for mangelfulle helseplaner

Vegårshei kommune har alvorlige mangler når det gjelder smittevern og helseberedskap. Det kommer frem i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Aust-Agder.

Tilsynsrapport med helsekritikk av Vegårshei

I rapporten peker fylkesmannen på at kommunen blant annet mangler oppdaterte planer for hvordan de skal håndtere alvorlige hendelser.

Planene er ikke samordnet og de er ikke egnet som et verktøy for å håndtere uønskede hendelser og planene er således ikke operative, heter det i tilsynsrapporten.

Smittevernplanen til kommunen bygger også på mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), og planene er ikke øvde.

– Utdaterte planer

– Det vi har observert og påpekt er at Vegårshei kommunes planer for helsemessig og sosial beredskap er til dels utdaterte og de utgjør ikke et verktøy for å håndtere uønskede hendelser.

Det sier assisterende fylkeslege Kjetil Juva til NRK.

Det handler om store uventede hendelser som terroranslag, større ulykker og utfordrende sykdomsutbrudd eller pandemier.

Skulle en slik situasjon oppstå så mangler Vegårshei kommune gode nok skriftlige planer.

Kommunen mangler også god nok koordinering og gjennomtenkte analyser av mulige scenarioer og hva man skal gjøre dersom disse oppstår.

– Det kan være alt fra terroranslag til smittsomme sykdommer. Kommunen er pliktig til å gjøre en slags analyse av hvilke hendelser som er mest sannsynlige, også bygger man sine planer i forhold til dette, sier Juva.

Han sier at tilsynet har avdekket at Vegårshei ikke grundig nok har analysert hvilke hendelser som mest sannsynlig kan oppstå i kommunen.

Enig i kritikken

Kommuneledelsen i Vegårshei er enig i kritikken fra fylkesmannen, og kommunen er allerede i gang med å rydde opp i forholdene.

Det sier kommunalsjef Anne-Grete Glemming til NRK.

– Vi tar denne kritikken på alvor og den er korrekt slik vi ser det. Det er avdekket tre avvik som vi må rette på, sier hun.

– Er det slik at innbyggerne i Vegårshei kommune ikke er trygge dersom det skulle oppstå pandemier eller andre sykdomsutbrudd?

– Nei, slik er det ikke. Vi kan ivareta den typen situasjoner i kommunen. Men det som er avdekket er at planverket vårt ikke er bra nok, sier Glemming.