Varslet om ulovlige helsekjøp – har fryktet for egen sikkerhet

Varsleren Ragnar Holvik, som avslørte ulovlige helsekjøp i Grimstad for over to år siden, har forklart seg for kontrollutvalget i kommunen. – Min egen sikkerhet har vært i fare, hevdet han.

Ragnar Holvik i kontrollutvalget

Varsler Ragnar Holvik i helsekjøpsaken får støtte hos vanlige folk i Grimstad, men møter motstand på sin egen arbeidsplass.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Etter en over to år lang strid rundt den såkalte helsekjøpsaken i Grimstad, var støttespillere og kommunale topper samlet side om side for å høre varslerens versjon av saken.

– Jeg har opplevd en lovløshet som varsler i denne saken. Det er en rekke lover og regler i denne saken, som skal beskytte meg, som er satt ut av funksjon, sier Holvik.

For spesialrådgiveren har tiden etter at han varslet om den omfattende og alvorlige helsekjøpsaken i februar 2017, vært belastende. Foran kontrollutvalget rettet han sterk kritikk mot ledelse, folkevalgte og revisjon, og hevdet at hans egen sikkerhet har vært utsatt.

– I sommer har jeg hatt lengre samtaler med politiet, som har vurdert meg og min families sikkerhet.

Ragnar holvik

Ragnar Holvik ønsker at varslingsaken hans skal behandles på nytt i Grimstad kommune.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Føler seg avvist

Allerede i 2016 fikk Holvik nyss om saken, som dreide seg om direkteanskaffelser uten rammeavtaler i en størrelsesorden hundre millioner kroner.

Holvik fant også ut at dette hadde pågått over flere år og at det var flere i kommunen som visste om det. På tross av dette var Holvik den første som tok affære og varslet.

– Jeg oppfatter at jeg har gjort en samfunnsviktig oppgave med å varsle, og det har blitt svart med avvisning. Det viktige aspektet handler om selve varselet, som har et så omfattende gjengjeldelsesbilde. Det prøvde jeg å gi til kjenne for de jeg varslet til, og jeg kan ikke se at de har skjønt det bildet. I hvert fall har det ikke blitt fulgt opp.

Han ønsker at varslingsaken hans skal behandles på nytt.

– Jeg kan bare gi til kjenne hva jeg ønsker, og det er at min sak skal behandles på nytt på en ordentlig måte i henhold til regelverket som finnes. Jeg mener det har vært galt av Grimstad kommune å ikke saksbehandle varslene, og ikke iverksette tiltak.

Avviser kritikk

Holvik mener han er offer for utestengelser og gjengjeldelser etter at han varslet om de ulovlige helsekjøpene. Rådmann Tone Marie Nybø Solheim kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Jeg tenker at det er ulik oppfatning av virkeligheten, hva som er de faktiske forhold og hva som er gjort underveis.

– Holvik etterlyser en beklagelse. Får han det?

– Jeg beklager at vi ikke har kommet i mål. Jeg skulle gjerne hatt Ragnar i den jobben han har og den rollen han har. Vi har prøvd å komme frem til en måte å organisere det på lenge, men ellers har jeg aldri prøvd å gjengjelde noe som helst for Ragnar, så det kan jeg ikke beklage.

Tone Marie Nybø Solheim

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim i Grimstad kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet