Varslet kommunetopper om omsorgssvikt - frykter moren skal dø

I april varslet datteren kommunetopper i Arendal om uverdige forhold på morens omsorgssenter. Fem måneder senere er situasjonen like ille. Nå frykter hun for morens liv.

Irene Colbjørnsen, pårørende

Irene Colbjørnsen er bekymret som pårørende.

Foto: Jon Gelius / NRK

Irene Colbjørnsen fra Vegårshei er opprørt over det hun kaller omsorgssvikt ved det kommunale bo- og omsorgssenteret Margarete Stiftelsen i Arendal. I går skrev NRK at ansatte har slått alarm etter at beboer ble funnet i en blodpøl ved omsorgssenteret.

Hennes 94 år gamle mor har hatt leilighet her de siste tre årene. Som pårørende har hun vært fortvilet over mangelfullt tilsyn og oppfølging.

– Jeg er like bekymret nå som den gangen hun flyttet inn her. Er redd for at hun skal falle på gulvet å bli liggende der å dø. Det er uverdig at eldre ikke får den hjelpen de trenger, sier Irene Colbjørnsen til NRK.

Kontaktet kommunetopper

I april tok hun direkte kontakt med både Arendals ordfører og varaordfører for å fortelle om sin bekymring. Ordføreren ringte henne tilbake og ordnet dagen etter et møte med den kommunale enhetslederen for eldreomsorg i kommunen. Til møtet hadde hun med seg egne notater med konkrete eksempler på svikt i omsorgen av sin mor.

– Mamma har trygghetsalarm, men det kan gå opp mot 20 minutter før hun får hjelp hvis hun faller på rommet. Natt til julaften i fjor ble hun liggende i én eller to timer før nattevakten fant henne, forteller datteren.

Etter møtet med den kommunale enhetslederen følte Irene Colbjørnsen at situasjonen ved omsorgssenteret ble bedre. Moren fortalte om hyppigere besøk av de ansatte på rommet og en tryggere hverdag. Men så kom sommeren.

– Det virker som om ingen ting har hjulpet. Det er fortsatt mye å ta tak i, mener Colbjørnsen, som støtter de ansatte. I et anonymt varslerbrev til Arendal kommune og fylkesmannen i Agder tar de et oppgjør med en kultur de hevder setter budsjettdisiplin foran omsorg av eldre.

Varslerne får støtte av verneombudene ved institusjonen. De mener liv og helse er i fare ved senteret. Dette avviser kommuneledelsen.

Terje Eikin

Varaordfører Terje Eikin mener varslene er alvorlig.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører føler seg inhabil

Arendals ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) har selv et nært familiemedlem boende på omsorgssenteret. Han føler det derfor ikke riktig å la seg intervjue av NRK av habilitetshensyn, og henviser til varaordfører Terje Eikin (KrF).

– Det er klart at det som beskrives er alvorlig. Vi har spurt rådmannen om vi kan være sikre på at det ikke er fare for liv og helse, og det har vi fått garantier for, sier varaordfører Terje Eikin til NRK.

Han viser til at rådmannen i sitt budsjettforslag for neste år foreslår en økning for å styrke bemanningen ved denne institusjonen. I tillegg vil senteret få sin egen leder, og ikke være en del av et felles lederskap for tre institusjoner.

På spørsmål om hvorfor det ikke allerede er blitt en bedring etter varselet for fem måneder siden, svarer varaordføreren:

– Det er vanskelig å svare på. Her tror jeg ikke vi skal ta noen raske svar gitt alvoret i saken.

– Men er du beroliget som politiker at situasjonen beskrives som like ille fem månder etterpå?

– Jeg er beroliget av det rådmannen sier om at det ikke er fare for liv og helse.

Som pårørende er Irene Colbjørnsen ikke beroliget. Hun mener kommunen nå må ta grep for å sikre et bedre omsorgstilbud ved senteret.

– Mamma har falt mange ganger på rommet. Hun har vært på legevakten flere ganger for å sy. Jeg har hatt så vondt av henne. Hun har ikke trives og det er veldig sårt for meg som pårørende, sier Irene Colbjørnsen.

Margarete Stiftelsen Arendal

Margarete Stiftelsen i Arendal.

Foto: Jon Gelius / NRK