Varierende ettervern for misbrukere

Rusmisbrukere kunne ha blitt rusfrie mye raskere dersom ettervernet hadde vært bedre. Det mener Øistein Kristensen som er overlege ved rus og avhengighets­avdelingen ved Sørlandet sykehus.

Orelunden

Orelunden er et midlertidig botilbud for rusmisbrukere. Overlege ved Sørlandet sykehus Øistein Kristensen, mener at et bedre ettervern ville ha fått langt flere rusmisbrukere rusfrie.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Kristensen sier etterverntilbudet til rusmisbrukere i kommunene på Agder er varierende.

– Noen gjør et meget godt arbeid og andre sliter med å få ting på plass. Jeg vil tro at det kan gjøres forbedringer på dette området, sier Kristensen.

Mandag fortalte NRK at flere kommuner på Agder har store utfordringer med ettervernet for rusmisbrukere.

I Mandal har kommunen fått kritikk fordi rusmisbrukere risikerer å havne i samme miljø etter rehabilitering.

En av rusmisbrukerne NRK har snakket med ønsker å bli rusfri, men er redd for å havne i det samme rusmiljøet etter behandling.

Kort vei til rus igjen

På avdelingen for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus blir mange rusmisbrukere rusfrie.

Men veien tilbake til et liv med rusmisbruk er kort, og mange må tilbake til ny rehabilitering etter kort tid.

Dette kunne vært forhindret, sier Kristensen.

– Hvis man har et godt ettervern så kan man forebygge tilbakefall og nye innleggelser, sier Kristensen.