NRK Meny
Normal

Kriseplaner på Sørlandet: – For stor forskjell på kommunene

Det er for stor variasjon i planer for krisehåndtering blant kommunene på Agder, mener seniorrådgiver i ressurssenteret for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Karen Ringereide

Karen Ringereide er seniorrådgiver hos RVTS, Regionalt ressurssenter mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Foto: Yngve Stiansen / NRK

Det har vært viktig for de fleste kommuner å få på plass gode rutiner for å kunne håndtere krisesituasjoner siden 22. juli.

Men så langt er beredskapsplanene svært varierende fra kommune til kommune mener seniorrådgiver Karen Ringereide i regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

– Mye gjenstår på Sørlandet

Hun mener mye har skjedd med kriseplaner på Sørlandet siden 2011, men at altfor mye fortsatt gjenstår.

Spesielt krisehåndtering blant barn og unge på skolene mener hun bør prioriteres høyere.

– Det er veldig viktig at kommunen tar tak i dette. Det er kommunenes ansvar, og det er viktig at ikke blir noe som ligger på enkeltpersoner i kommunen, sier Karen Ringereide.

Både ved store og mindre kriser er det viktig at planene er på plass og kan iverksettes umiddelbart.

– Terroren på Utøya viste at det er veldig viktig å ha kriseplaner og kriseteam på plass. Men det er like viktig med fokus på hverdagskriser, som er mindre i målestokk, men som er like vanskelige å håndtere for dem som er involverte i dem. Det er slike kriser vi har flest av, sier Ringereide.

– Godt rustet

Styreleder for KS på Agder, Arne Thommasen, ser ingen grunn til å svartmale situasjonen. Han vil likevel være realistisk når han snakker om krisehåndtering i kommunene på Agder.

– I KS Agder er vi opptatt av at kommunene skal være godt rustet. Vi opplever at mange er gode på kriseledelse, spesielt i den første fasen, sier Thommasen.

– Er du ikke enig i at det bør bli bedre?

– Jo, derfor vil vi sette dette på dagsorden etter sommeren, sier han.

– Det har ikke gått raskt nok etter 22. juli. Og det er noe av utfordringen at mange har mye å gjøre, og dermed ikke prioritert dette høyt nok, sier YS-lederen.

Etterlyser øvelser ved skoler

Ringereide i RVTS peker også på at skolene har en vei å gå for å være godt forberedt på krisehåndtering.

– Vi har sett eksempler på skoleskytinger og lignende i våre naboland, blant annet i Finland. Så det er viktig at vi er forberedt, og vi bør ha øvelser på dette, sier hun.