Var dårlige til å behandle livstruende syke – nå er de prisbelønnet

Akuttmottakene ved Sørlandet sykehus er blitt bedre til å behandle pasienter med blodforgiftning. Endringene som er foretatt, ble belønnet med en prestisjetung pris.

Akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand

Pasienter med blodforgiftning kommer til akuttmottaket. Der er behandlingen blitt med effektiv etter at Helsetilsynet påpekte avvik.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– For pasienter som kommer til sykehuset med uklar diagnose, som kan være en alvorlig infeksjon som rammer flere organer, har sykehuset gjort flere tiltak for å sikre at det ikke skjer en forverring etter at de er kommet inn på akuttmottaket., sier assisterende fylkeslege, Aud H. Garmann Askevold.

Aud H. Garmann Askevold

Assisterende fylkeslege Aud H. Garmann Askevold.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Helsetilsynet har foretatt tilsyn med akuttmottak i hele landet. På Sørlandet sykehus er det gjort ytterligere to oppfølginger etter tilsynet i 2016.

Spørsmålet var om pasienter med blodforgiftning eller mistanke om blodforgiftning får god nok behandling. Og om de får antibiotika raskt nok.

Ved samtlige akuttmottak som var med i kartleggingen, ble det funnet avvik.

Fem avvik

Et team fra fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold undersøkte akuttmottakene ved sykehusene i Arendal, Kristiansand, Skien og Tønsberg.

Tilsynets funn innebærer at ledelsen ikke følger opp akuttmottakets arbeidsprosesser i nødvendig omfang. Forholdene som er avdekket innebærer en risiko for pasientenes sikkerhet.

Revisjonsleder Geir Stangeland og revisor Harald Kile

Ved Sørlandet sykehus ble det funnet fem avvik. Men mye er foretatt etter den tid.

– Folk på alle de tre akuttmottakene har gjort en formidabel innsats med å gjøre forbedringer etter at tilsynsrapporten kom, sier fagdirektør Per Engstrand.

Per Engstrand

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vi har fått felles rutiner for prioritering av pasienter, og vi er blitt bedre til å stille diagnosen raskt på disse pasientgruppene som ofte har diffuse symptomer. Det er svært viktig å komme i gang med riktig behandling – antibiotika – fortest mulig. Dette er nå langt på vei på plass, sier Engstrand.

– Store forbedringer

Da Helsetilsynet kom tilbake 8 og 14 måneder etter det opprinnelige tilsynet, kunne Helsetilsynet slå fast at mye var blitt bedre.

– Vi har sett forbedringer, og vi regner med at det skal bli enda bedre, sier assisterende fylkeslege Aud H. Garmann Askevold.

Engstrand sier det har vært svært viktig for Sørlandet sykehus å lukke avvikene.

Livstruende tilstand

– En ubehandlet situasjon med blodforgiftning kan føre til dødsfall hos opptil 50 prosent av pasientene. Det dreier seg ofte om diffuse symptomer hvor det kan være vanskelig å stille riktig diagnose. Derfor har vi jobbet med en systematikk rundt hvilke tegn og symptomer man skal se etter – slik at riktige tiltak kan settes i verk. Da vil prognosen for pasienten bli mye bedre, sier Engstrand.

Flytende antibiotika

Flytende antibiotika.

Foto: Heidi Gomnæs

Forbedringene har blitt lagt merke til. Under en nasjonal konferanse i november mottok Sørlandet sykehus de to gjeveste prisene for presentasjon av dette arbeidet som er en del av det såkalte pasientsikkerhetsprogrammet. Sørlandet sykehus fikk vist hvordan man kan gjøre endringer raskt og effektivt.

Men det er mulig å bli enda bedre. Derfor har Statens helsetilsyn valgt å ikke avslutte tilsynet, men kommer igjen om et års tid.

Skytestjernen Nils Bernt Rinde fra Mandal var bare timer unna å miste livet da han fikk akutt livstruende blodforgiftning. Etter ett år med alvorlig sykdom er 45-åringen nå klar for finale i stangskyting på Landsskytterstevnet.

Skytestjernen Nils Bernt Rinde fra Mandal var bare timer unna å miste livet da han fikk akutt livstruende blodforgiftning.