Vant millioner – saksøkte sin egen sønn

Nær 4.000.000 kroner tikket inn på den gjeldstyngde mannens konto. Men pengene ble overført til kona og senere testamentert til sønnen. Etter konas død ville mannen ha pengene tilbake.

Lotto

Lottogevinsten endte opp med pengekonflikt for sørlandsfamilien.

Foto: Norsk Tipping

Dermed saksøkte mannen fra Sørlandet sin egen sønn. Denne uka falt dommen i Kristiansand tingrett.

Bakgrunnen for familiekonflikten handler om en lottogevinst på 3.972 000 kroner som sørlendingen vant sommeren 2016. Dagen etter at mannen fikk utbetalt lottogevinsten på sin konto, ble pengene overført til hans kone.

Ifølge dommen fra Kristiansands tingrett var mannen fra Sørlandet under tvungen gjeldsordning og hadde et samlet krav mot seg på i overkant av 3.000.000 kroner. Det kommer fram av en kjennelse tilbake i 2014.

På dette tidspunktet var hans kone meget syk og tilstanden forverret seg utover høsten, før hun døde tidlig i 2017.

Testamenterte alt til sønnen

Én uke før kona døde ble det opprettet et testament hvor det framkom at hennes sønn skulle arve alt av midler på hennes egen konto, samt en BMW som var kjøpt for gevinsten.

Hennes ektemann og flere vitner var til stede da testamentet ble signert. I dommen går det fram at mannen aksepterte testamentets gyldighet.

Dom Kristiansand tingrett

Kristiansand tingrett kom fram til at sønnen hadde krav på å beholde arven fra foreldrene.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Gikk til sak

Høsten 2017 saksøkte derimot mannen sin egen sønn for 2,4 millioner kroner og én BMW.

Mannen mente testamentet måtte settes til side og at overføringen han hadde gjort til sin kones konto i form av en gave, var ugyldig som følge av manglende ektepakt. Derfor mente han at han kunne kreve tilbake pengene og bilen som stammet fra gevinsten.

I retten hevdet i tillegg sørlandsmannen at han hadde signert testamentet under press, men at han ikke ga uttrykk for dette under møtet.

Den saksøkte sønnen mente derimot at testamentet var gyldig ettersom den tilfredsstilte lovens krav.

Knusende dom

Retten mener på sin side at testamentet oppfyller kravene for ektepakt, og at det heller ikke framstår sannsynlig at mannen ble utsatt for press som kan føre til ugyldighet av testamentet.

Dommen konkluderer med at sønnen har vunnet saken fullstendig, og at faren må betale saksomkostningene på nesten 250.000 kroner.

Forsvarer, Ståle Myhre, opplyser til NRK at faren ennå ikke har tatt stilling til om saken ankes til lagmannsretten. Han ønsker derfor ikke å kommentere saken.