Vannkraft søker arbeidskraft

Kraftbransjen trenger folk, og jobber nå langsiktig og målrettet mot unge for å rekruttere.

Sarvsfossen demning 01

Setesdals nye turistattraksjon Sarvsfossen dam i Bykle består av 128 betongklosser.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Kraftbransjen står overfor et generasjonsskifte, og får behov for mange nye ingeniører i årene som kommer. Nå henvender de seg til skolene for å rekruttere til faget.

Ingeniører i vannkraft hos Agder Energi har den siste tiden undervist elever ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand i konstruksjonsteknikk. Målet er å vekke interesse for realfag.

Høy snittalder

– Vi har mange store utfordringen. Om noen år kommer det et ganske betydelig generasjonsskifte på ingeniører, sier Sverre Eikeland som er maskiningeniør ifra Agder Energi Vannkraft.

Han sikter til økende alder på dagens arbeidere.

– Snittalderen begynner å bli god og høy. Da er det godt med lokale krefter som kjenner området og er flinke i realfag. Vi prøver å få fram alle de talentene vi kan, sier Eikeland.

Også statsministeren har vært opptatt av dette, og flere ganger sagt at lærerutdanningen må styrkes.

– Vi vet fra undersøkelser at mange blir interessert i realfag allerede som barn, gjerne i 11–12-årsalderen. Derfor er det viktig at langt færre velger bort realfag, sa Erna Solberg til Teknisk Ukeblad under en fagkonferanse for to år siden.

Nytt skoletilbud

Energibransjen trenger 1500 nye ansatte hvert år i de neste tre til fem årene, skrev Energi Norge i 2012.

– Utdanningssystemet må dimensjoneres etter hva vi har behov for, sa NHO-president Kristin Skogen Lund.

Skolen i Vågsbygd starter også opp en ny forskerlinje til høsten, som er et helt nytt tilbud for elever i Vest-Agder.

Spesialundervisningen i Vågsbygd ble avsluttet med testingen av bærekraften i broer som elevene hadde laget av spagetti.

Nett-TV:

Agder Energi og kraftbransjen står overfor et generasjonsskifte, og får behov for mange nye ingeniører i årene som kommer. Nå henvender de seg til skolen, for å rekruttere til faget.