Valle kommune må redusere bemanningen

Valle kommune må redusere bemanningen med 14 årsverk neste år. Det er ett av forslagene fra rådmannen for å redde den økonomiske situasjonen i kommunen.

Valle kommune

Valle kommune sliter økonomisk, og antall årsverk må ned.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Inntektene er redusert, og dermed må vi redusere kostnadene, sier rådmann Eivind Berg.

Det kan bli aktuelt å si opp ansatte, men først vil rådmannen sette sin lit til at det monner med frivillige avtaler og naturlig avgang.

I tillegg vil midlertidige arbeidsforhold bli avsluttet. – Det er førsteprioriteten, sier han.

Færre penger fra Stat og kraft

Eivind Berg

Rådmann Eivind Berg foreslår å redusere antall årsverk med 14.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hvordan har kommunen kommet i denne situasjonen?

– Det er reduserte overføringer fra staten, og så er det mindre inntekter fra kraftsektoren.

I tillegg til nedbemanning, vil kommunen spare der det er mulig.

– Det går parallelt med bemanningsreduksjonen, sier rådmann Eivind Berg.

Reduserer mest i pleie- og omsorgstjenesten

Den største reduksjonen vil skje innen pleie- og omsorgssektoren.

– Der har vi en langtidsplan som sier at vi skal ned fra 30 langtidsplasser og 3 korttidsplasser til 15 langtidsplasser og 5 korttidsplasser.

Det betyr jo at vi reduserer omfanget av de tjenestene som har vært tilbudt innenfor pleie- og omsorgssektoren, forteller han.

Han peker på omleggingen fra innetjeneste til utetjeneste som den største utfordringen. Det vil bety færre institusjonsplasser og mer hjemmesykepleie for innbyggerne.

– Hvordan vil du karakterisere situasjonen for Valle kommune nå?

– Den er utfordrende for oss alle. For hele organisasjonen er dette en kjempeutfordring å få dette til å gå i hop.

– Vil du karakterisere det som dramatisk?

– For de impliserte parter vil jeg mene at det oppleves som dramatisk, sier rådmann Berg.