Hopp til innhold

Norge utviste forskere: Nå blir det rettssak

I august får de to utviste forskerne ved Universitetet i Agder prøvd utvisningsvedtaket for retten.

Forskere utvist

De to forskerne ved Universitetet i Agder får nå prøvd utvisningsvedtaket for retten i august.

Foto: Arkiv / NRK

PST mener de to bidro til å utvikle avanserte raketter til fordel for Kina.

Regjeringa besluttet å utvise en kinesisk stipendiat og en professor ved Universitetet i Agder i januar i år. Professoren, som er borger i et EU-land, er fast ansatt. Stipendiaten hadde noen måneder igjen før han kunne fullføre forskningen.

Politiets sikkerhetestjeneste (PST) mener de to forsket på styringssystemer på avanserte langdistanseraketter til fordel for Kina og viser til eksportkontroll-reglen.

Regelen skal forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Hemmelighold under rettssaken

25. august får de to prøvd utvisningsvedtaket for retten i Oslo.

Det er satt av inntil fem dager i saken, og deler av den blir unntatt offentligheten på grunn av hemmeligstemplet informasjon.

Arild Humlen

Advokat Arild Humlen.

Foto: NRK

Advokat for professoren, Arild Humlen, sier hans klient drev med sivil forskning av styringssystemer.

– Han forsket på styringssystemer som er anvendelige i biltransport, vindmøller og vindturbiner. I tillegg kan det brukes i sivile institusjoner som er av en annen karakter enn militære formål, sier Humlen til NRK.

Mangler viktig informasjon

Etter det NRK forstår var professoren veileder for den kinesiske stipendiaten.

Advokat Nils Anders Grønås stiller seg også uforstående til anklagene. Men advokatene har ikke fått full innsyn i saken som er hemmeligstemplet på grunn av grunnleggende nasjonale interesser som det nå heter i lovverket.

– Vi ser fram til å komme i gang med saken, sier Grønås til NRK.

Begge advokatene har bedt om mer innsyn i de hemmeligstemplet dokumentene for å kunne ivareta klientenes interesser. Og begge advokatene har stilt spørsmål ved om de har nok informasjon i saken til å kunne gi klientene en rettferdig behandling.

Det spørsmålet skal Oslo tingrett ta stilling til i rettssaken som er anlagt mot staten.

Begge forskerne har fått oppnevnt en advokat hver. De to oppnevnte advokatene er klarert hemmelig og skal delta i den delen av rettssaken som er unntatt offentligheten, mens Grønås og Humlen deltar i den offentlige delen av rettssaken.

Advokat Nils Anders Grønås

Nils Anders Grønås.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

– Ingenting militært

– Hans forskningsinnsats og bidrag har ingenting med militære formål å gjøre. Dette er typisk sivil forskning. PSTs forståelse av forskningsresultater er ikke riktige, sier Humlen.

Han mener at professorens forskning er en del av et større forskningsprosjekt internasjonalt og Humlen er uforstående til at Norge reagerer på denne type forskning med utvisning.

– Han mener det er et angrep på det akademiske, internasjonale samarbeidet. Det er uheldig for Norge og han som forsker, mener Humlen.

NRK har vært i kontakt med PST som ikke har svart på henvendelsen.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,57 kr
Dyrest kl. 20 0,66 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %