NRK Meny
Normal

Utstyret sviktet

Støvlesåler smeltet og vannpumper brøt sammen under brannen i Froland.

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret klargjør en ny slange til slukningsarbeidet i Froland i Aust-Agder. Brannen startet mandag 9. juni, og mannskapene fikk ikke kontroll over brannen før lørdag 14. juni. Brannen tok 30 000 mål skog, i tillegg til flere hytter.

Foto: Espen Bierud / NRK

Brann Froland

Mannskaper fra Sivilforsvaret deltok i slukningsarbeidet i det som skulle bli Norges største brann etter krigen. Nå kommer rapporten som sier at utstyret deres er så dårlig at det utgjorde en fare under brannen.

Foto: Lars Eie

Sivilforsvarets gamle utstyr sviktet da mannskapene i juni skulle stoppe den store skogbrannen i Froland.

Støvlesåler smeltet eller falt av, vannpumper brøt sammen, det manglet hjelmer, og uniformene gjorde mannskapene usynlige.

SE BILDENE: STORBRANNEN I FROLAND

Disse opplysningene kommer fram i en evalueringsrapport om brannen, skriver Aftenposten.

- Farlig for mannskapene

De 20 distriktssjefene i Sivilforsvaret er svært bekymret for situasjonen, og mener storbrannen avdekket alvorlige mangler.

Brann Froland

Nye mannskaper fra Sivilforsvaret melder seg til tjeneste i Froland. De 20 distriktssjefene i Sivilforsvaret mener storbrannen avdekket alvorlige utstyrsmangler.

Foto: Jan Inge Thomassen

Kjell Kvamme, disriktssjef for Sivilforsvaret i Aust-Agder, har nå sendt rapporten om manglene til Direktoratet for sivilt beredskap og Justisdepartementet.

- Jeg veldig bekymret for Sivilforsvarets utstyr. Det er for svakt etter dagens standard. Støvler, uniformer og vernebekledningen er for dårlig. I tillegg erfarte vi at de eldre brannpumpene våre stoppet. Når pumpa som skaffer vann til slukningsarbeidet stopper, kan det få fatale konsekvenser, sier Kvamme til NRK.

Leder for arbeidsutvalget til distriktssjefene i Sivilforsvaret, Erik Furevik, mener også det dårlige utstyret er en fare for mannskapene.

Det er mer hell enn noe annet at ingen ble skadd.

Kjell Kvamme, disriktssjef for Sivilforsvaret i Aust-Agder.

- Det gamle utstyret medførte en ikke ubetydelig risiko for egne mannskaper, og ikke minst for samarbeidende etater, som stoler på at utstyret holder i kritiske situasjoner, sier Furevik til Aftenposten.

Museumsutstyr

I morgen tropper sjefene i Sivilforsvaret opp hos justisminister Knut Storberget for å advare mot utstyrssituasjonen.

Brann Froland

Utslitte mannskaper fra Sivilforsvaret tar en pust i bakken, etter flere timers arbeid i skogen.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Armtex-brannslangene er fra 1967, Magirus-brannpumpen fra 1968, vernemasken fra 1962, og feltuniformen og feltstøvlene er av 78-modell. Terrengkjøretøyet Unimog er 35 år gammelt, og kan dermed registreres som veteranbil.

Regjeringen har tidligere lovet penger til nyere utstyr til Sivilforsvaret, men sjefene er nå redd innsatsen deres i brannen - og tildligere løfter - er glemt.

- Våre folk er tjenestepliktige for å gjøre en samfunnsviktig jobb. De risikerer bøter på over 10 000 kroner dersom de ikke stiller opp til øvelser. Da er det svært betenkelig at de ikke får utstyr som sikrer dem når de skal ut på oppdrag, sier Furevik.