NRK Meny
Normal

Utsetter kraft-utbygging

Agder Energi utsetter den store kraftutbygginga i Bykle og Valle.

Juv i Bykle

Det blir foreløpig ikke noe av utbyggingen her i Skarg

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Utbygginga går under navnet Brokke Nord og Sør. Agder Energi ønsket først å bygge ut i sør og vente med den nordlige delen.

Men det får energiselskapet ikke lov til. Dermed utsettes hele utbygginga som skulle totalt ha gitt strøm til 9000 husstander., sier konserndirektør Ole Th Dønnestad

Får ikke dele utbyggingen

Bykle kommune har sterkt motsatt seg å dele opp utbygginga i to og har nå fått medhold.

Ole Th Dønnestad

Ole Th. Dønnestad beklager at utbyggingen av bl.a. Skarg my utsettes.

Foto: Lindhjem, Per Ole / Per Ole Lindhjem/NRK

– På bakgrunn av nye og overraskende signaler fra Olje- og energidepartementet har Agder Energi besluttet å utsette anbudsprosessene knyttet til Brokke Sør/Nord og Skarg kraftverk, sier Ole Th. Dønnestad, konserndirektør energi i Agder Energi.

Styret i Agder Energi vedtok 28.10. å starte utbyggingen av Brokke Sør. Styret var også innstilt på å bygge ut Brokke Nord med Skarg kraftverk forutsatt nødvendig lønnsomhet. Det lå til grunn at Brokke Sør kan sees atskilt fra Brokke Nord/Skarg kraftverk.

Otra Kraft/Otteraaens Brugseierforening har i etterkant av styrevedtaket mottatt brev fra Olje- og energidepartementet (OED) med understreking av at konsesjonen til Brokke Sør/Nord med Skarg Kraftverk er gitt som én konsesjon, og at det må søkes planendring dersom ikke hele konsesjonen realiseres.

Venter på grønt sertifikat

– Administrasjonen i Agder Energi har i samråd med styret konkludert med at vi med utgangspunkt i OEDs konklusjoner må utsette anbudsprosesser og en del annet arbeid knyttet til Brokke Sør/Nord og Skarg kraftverk inntil det foreligger en avklaring vedrørende et grønt sertifikatmarked. Vi beklager den uforutsette vendingen saken har tatt, sier Dønnestad.