Utenlandstrafikken øker

Utenlandstrafikken ved Kristiansand lufthavn Kjevik har økt med 15 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser ferske tall fra Avinor. Innenlandstrafikken har så langt i år falt med 3,6 prosent.