Utbygging av Barbu vedtatt

Politikerne i bystyret i Arendal har vedtatt rådmannens forslag om utbygging av Barbu.

Video Barbu-utbygging vedtatt

Barbu-utbygging er vedtatt av politikerne i Arendal.

Utbyggingen ble vedtatt med 24 mot 15 stemmer i bystyret torsdag.

Høyres forslag om å utsette saken fikk ikke flertall og ble forkastet.

Motstanderne av forslaget ønsker en mindre omfattende utbygging og større grøntområder i Barbu.

Det er nå gitt grønt lys for en utbygging i Barbu, og de som har kjempet for park og grøntområder er skuffet etter dagens politiske vedtak.

Lang prosess

Utbygging i Barbu

Politikerne i Arendal har endelig klart å vedta en utbygging i Barbu etter en årelang strid om hvordan området skal bebygges og utnyttes.

Foto: NRK

Det har vært en lang og møysommelig prosess før vedtaket i bystyret torsdag ettermiddag om en utbygging i Barbu.

Det har vært reist en rekke innsigelser mot utbyggingsplanene, og et flertall av politikerne har nå vedtatt rådmannens justerte reguleringsplan for området.

Skrinlagt flere ganger

Flere ganger tidligere har politikerne i bystyret i Arendal tatt en beslutning i Barbu-saken, som har blitt skrinlagt.

Hva som skal gjøres i Barbu, og hvor omfattende utbyggingen skal være, har blitt debattert de siste ti årene, og man har så langt ikke klart å komme til enighet, før i dag.