Får nasjonal skryt for billig veibygging

Første del av veiprosjektet «Gul stripe» gjennom Setesdal er snart ferdig.

Riksvei 9

Slik var veien før. Nå har den blitt bredere og skal åpnes om en måneds tid.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Prosjektet skal gjøre riksvei 9 gjennom dalen mer trafikksikker og bedre å ferdes på.

Om én måneds tid blir det åpning på strekningen Sandnes – Harstadberg sør for Valle i Setesdal.

– Vi er glad for at vi er i rute og blir ferdig i tide, sier prosjektleder for riksvei 9, Kjell Pedersen-Rise.

Den 4,3 kilometer lange strekningen er smal og svingete. Å utbedre denne har vært viktig for trafikksikkerheten på strekningen.

Etter planen skal alt være ferdig i 2023, noe som også ligger inne i gjeldende transportplan.

Riksvei 9 Skomedal

Neste delprosjekt av arbeidet på riksvei 9, er ved Skomedal i Bygland kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Skryt for billig bygging

Så langt har det kommet mye ut av pengene bevilget til prosjektet.

– Tallene vi sitter på nå, viser at kostnadene ligger på omtrent halvparten av gjennomsnittet for tilsvarende veistandard i Region Sør. Det blir også lagt merke til på nasjonalt nivå, sier Pedersen-Rise.

Han mener grunnen til dette er måten Statens vegvesen har valgt å dele opp arbeidet på. Det er delt inn i parseller, noe som har vist seg å være gunstig med tanke på pris.

– Det å holde seg til prosjekter rundt 100 millioner, gir et annet prisbilde per løpemeter enn prosjekter som ligger på 200–300 millioner og oppover. Da kreves det et annet opplegg og andre entreprenørgrupper, noe som gjør det dyrere, sier Pedersen-Rise.

Bredere vei helt opp til Hovden

Kjell Pedersen-Rise

Kjell Pedersen-Rise er prosjektleder for riksvei 9 som etter planen skal være helt ferdig i 2023.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Arbeidet sør for Valle er en del av prosjektet «Gul midtstripe», der målet er å få en bredere vei gjennom Setesdal helt opp til Hovden.

Neste delprosjekt av dette arbeidet er ved Skomedal i Bygland kommune, der det skal det legges en ny trasé litt lenger opp i lia enn der dagens vei går.

Ifølge Pedersen-Rise, er dette et punkt hvor trafikken stopper litt opp. Nå skal fremkommeligheten bli bedre.

Når disse to delprosjektene av «Gul stripe» er ferdig, gjenstår snaue 40 kilometer for å fullføre hele prosjektet.