Usikker på om protester hjelper

Det er få saker som engasjerer så mye i lokalmiljøet, som diskusjonen rundt nedleggelse av skoler. Men skoledirektøren er usikker på om fakkeltog fører til et bedre tilbud.