NRK Meny
Normal

Taushet skaper misnøye på grasrota i Sjømannskirken

Ingenting tyder på at fotfolket i Sjømannskirken kommer til å få vite hvorfor Audun Myhre måtte gå av som generalsekretær.

Generalsekretær i Sjømannskirken Audun Myhre

Tausheten omkring årsaken til at Audun Myhre måtte slutte i Sjømannsmisjonen skaper stor frustrasjon lokalt i organisasjonen.

Foto: Øyvind H. Sæthre

– Det finnes en utbredt misnøye lokalt, sier leder av kretsstyret i Agder og Telemark, Sigurd Skjelsbæk.

I Agder-fylkene er hele 39 foreninger knyttet til Sjømannskirken. Mange jobber iherdig for å samle inn penger til organisasjonen.

Sigurd Skjelsbæk

Mangel på åpenhet skaper frustrasjon for oss som jobber lokalt og støtter Sjømannskirken, sier lederen av kretsstyret i Agder, Sigurd Skjelsbæk.

Foto: Privat

– Tausheten om Audun Myhres avgang som generalsekretær har skapt stor usikkerhet på grasrota i organisasjonen, sier kretsstyrelederen som også har vært prost i Mandal.

Ekstraordinær generalforsamling

14. juni er det ekstraordinær generalforsamling i Bergen. Det har vært knyttet stor spenning til hva generalforsamlingen og de nye som skal velges inn i Sjømannskirkens hovedstyre, vil få vite om hvorfor Myhre måtte slutte.

– Kontrollkomiteen i Sjømannskirken kommer ikke til å sørge for at den ekstraordinære generalforsamlingen får vite grunnen til at Audun Myhre måtte slutte som generalsekretær, skriver Vårt Land.

En konsulentrapport om samhandling mellom styre og generalsekretær har lenge vært ansett som en premissleverandør for oppsigelsen, men Fædrelandsvennen skriver mandag at det faktisk er vanskelig å få bekreftet at rapporten finnes.

Audun Myhre ønsket åpenhet om fratredelsen, men styret – som altså nå har trukket seg – var ikke enig. Svært få har fått tilgang til den såkalte konsulentrapporten.

Stor frustrasjon lokalt

– Dette skaper stor frustrasjon for oss som jobber lokalt og støtter Sjømannskirken, sier Skjelsbæk.

Han mener alt tyder på at situasjonen fortsetter:

– Jeg skal delta på generalforsamlingen 14. juni i Bergen, og det ser ut som vi ikke kommer til å få vite så mye da heller. Det er ingen god situasjon.

Uheldig for Sjømannskirken

– Regner du med at det kan komme krav om mer åpenhet?

– Det vil nok komme krav, men jeg vet ikke hvor mye vi har å sette bak de kravene. Kravene er vel mest å betrakte som sterke ønsker.

Skjelsbæk mener situasjonen er svært uheldig for Sjømannskirken.

– Men når vi får stablet et nytt styre på beina, er jeg overbevist om at Sjømannskirken vi bevare sin gode posisjon og arbeidet komme i god gjenge igjen – selv om dette har vært et uheldig tilbakeslag.

Tåler tilbakeslaget

– Hva slags tilbakemeldinger har du fått fra folk på grasrota som samler inn penger og står på?

– Vi hadde kretsårsmøte for Agder og Telemark i Grimstad for et par uker siden. Da var det utbredt misnøye. Men man oppfører seg jo dannet. Dette er noe som sliter på den enkelte, men jeg tror at Sjømannskirken vil seile videre når nytt hovedstyre blir valgt og arbeidet kommer i gang. Egentlig seiler Sjømannskirken i medvind. Den vil tåle dette lille tilbakeslaget. Vi har trofaste tropper som vil fortsette å arbeide.

– Hva mener du bør skje på generalforsamlingen?

– Mye hadde vært løst dersom vi hadde fått hvite hvorfor lederen måtte gå. I dag sitter man igjen med altfor mange spørsmål.

Klossete håndtering

– Kommer du til å ta initiativ til mer åpenhet?

– Det vil selvfølgelig bli tatt forskjellige initiativer, og Audun Myhre har jo selv tatt initiativ til at det skal bli åpenhet om disse tingene.

Skjelsbæk karakteriserer styrets håndtering av saken som klossete.

– Men de har jo tatt konsekvensene og lagt ned vervene slik at et nytt styre kan velges, sier kretsstyreleder i Agder og Telemark, Sigurd Skjelsbæk.