UP tar stadig flere ruskjørere

Utrykningspolitiet tar stadig flere bilister som kjører i ruspåvirket tilstand. Den største økningen har vært på Sørlandet, og situasjonen er urovekkende, sier UP-sjef.

Utrykningspolitiet tar stadig flere bilister som kjører i ruspåvirket tilstand. Det er svært urovekkende, synes Utrykningspolitiet i sør, som har hatt den største økningen i antallet tilfeller. Og mørketallene er trolig store.

– Dette handler om tørre tall, og der er det en oppgang, sier fungerende distriktsleder i Utrykningspolitiet distrikt Sør, Øystein Krogstad.

I hele landet tar UP stadig flere som kjører i ruspåvirket tilstand. UPs tall for første halvår i år viser en urovekkende økning i antall bilister som blir tatt med rus.

Økningen de første seks månedene i distrikt Sør er på mer enn 25 prosent, i forhold til i 2015. Mørketallene er trolig store.

– Vi har nok en indikasjon på at det er mange flere som kjører i rus enn de vi tar, sier Krogstad.

Piller istedenfor alkohol

Det er ikke lenger den tradisjonelle fyllekjøringa som fyller opp UPs statistikker.

– Det er annen rus enn alkohol som er vår største utfordring.

Sjåfører i for eksempel narkotika- eller pillerus er vanskeligere å oppdage enn de tradisjonelle fyllekjørerne.

– Alle mistenkte skal sjekkes, og ruskjøringa må oppdages med et politiblikk, sier Krogstad.

Fjoråret var et satsingsår for å ta ruspåvirkede bilister. I januar i år fortalte Krogstad at det ofte er de samme gjengangerne som kjører i rus.

Utrykningspolitiet er overrasket over at tallene for ruskjøring bare fortsetter å stige.

– Jeg var redd det skulle gjøre det. I første halvår i år har vi hatt en økning på henimot 30 prosent. Det er ikke et hyggelig tall.

Flest ulykker om sommeren

Sommertrafikken går jevnt, og sommeren er høysesong for trafikkulykker. UP lover å følge med.

– Vi håper at færre vil ta sjansen på å kjøre med rus. Det er jo dødsfarlig, for å si det rett ut.

I 2014 var det 90 som ble tatt for ruskjøring. 20 av disse hadde førerkort. Av de 222 som ble tatt for ruskjøring i 2015 var det 134 som hadde førerkort.