Normal

Universitetsstudium i Dyreparken

Dyreparkens interne opplæring for sesonglederne skal i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) oppgraderes til et studium som gir studiepoeng.

Ape i Dyreparken

Både dyr og besøkende skal ivaretas av Dyreparkens ansatte. Hvert år jobber 950 sesongarbeidere her. 60 av dem er sesongledere og vil heretter gå kurset som gir studiepoeng når de tilsettes.

Foto: Inger-Lise Hansen/NRK

– Vi vil gjerne har større tyngde i vår opplæring. I samarbeid med UiA kan vi gi sesongledere en bedre teoretisk bakgrunn for den jobben de gjør hos oss, sier HR-direktør Sofie Elise Ringen i Dyreparken.

Dyreparken har 950 sesongarbeidere hvert år. 60 av dem er ledere for hver sin avdeling. Nye sesongledere vil fra neste år ta del i studiet og få studiepoeng for lederopplæringen i Dyreparken.

– Dette er vinn-vinn for alle parter, sier Ringen.

Teori og praksis

I en teoretisk del vil sesonglederne lære grunnleggende prinsipper om ledelse og motivasjon av medarbeidere. Der vil Dyreparken være gjennomgående casebedrift.

Jobben som sesongleder i Dyreparken påfølgende sesong vil være den praktiske delen av studiet.

Begge delene vil ha avsluttende eksamener.

– For studenter er det bra med en praksisbedrift tett knyttet til teorien, og vi får sesongledere som får en bedre teoretisk bakgrunn, sier Ringen.

Dyreparken ansetter om lag 20 nye sesongledere hvert år og har nettopp ansatt ledere for kommende sesong.

– Neste års sesongledere blir de første på studiet. De begynner nå i vinter. Kurset er basert på helgesamlinger siden ikke alle bor i nærheten, sier Ringen.

Fagplanen har UiA og Dyreparken utarbeidet i fellesskap.

Pilotprosjekt

Prosjektet blir et nasjonalt pilotprosjekt. Erfaringene herfra kan overføres til andre bedrifter, steder og bransjer i Norge.

Her i landet har det ikke vært vanlig at private bedrifter og universiteter samarbeider slik at bedrifters internopplæring kan gi uttelling i studiepoeng. Det er imidlertid mer vanlig i utlandet, ifølge næringsklyngen Arena Usus.

Arena Usus, som er reiselivets næringsklynge på Agder, står bak sammensveisingen av UiA og Dyreparken. Arena Usus har fått 1,5 millioner kroner av Innovasjon Norge til kompetanseprosjekter, og mye av disse pengene skal gå til samarbeidet mellom Dyreparken og UiA.