Universitetet i Agder stevnes for retten etter varslingssak

En tidligere professor ved Universitetet i Agder stevner UiA for retten etter en mangeårig personalkonflikt. Regjeringsadvokaten vil håndtere saken rettslig for universitetet.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder, der en personalsak kan ha påvirket rektorvalget ved UiA hvor Frank Reichert seiret med knappest mulig margin til Sigbjørn Sødal.

Foto: Schrøder, Tor Erik

– Dette dreier seg om retten til å varsle og om det er lov å komme med represalier mot en som varsler.

Det sier professor emeritus Arild Sæther som nå stevner UiA for brudd på Arbeidsmiljøloven. Han mener han ble straffet da han varslet om personkonflikter på arbeidsplassen.

Konflikten

Konflikten startet i 2010 da Sæther varslet om det han mente var trakassering og usaklig oppsigelse av en yngre kollega. Senere varslet Sæther om flere tilfeller. Da han ble pensjonist, beholdt han er kontor på Institutt for økonomi, men ble bedt om å flytte til et annet bygg. Nå har han også mistet den formelle tilknytningen til UiA.

Arild Sæther

Arild Sæther.

Foto: Privat

– Dette er uheldig for meg som forsker. Når man søker penger fra Norges forskningsråd, må man være tilknyttet en institusjon. Nå er jeg utestengt fra UiA, og må publisere under Agder Vitenskapsakademi.

– Ikke represalier

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal sier at det ikke dreier seg om represalier.

– Sæther ble bedt om å bytte kontor av hensyn til arbeidsmiljøet, ikke på grunn av varslingen. Han ble pensjonist i 2011 og fikk en emertiavtale med eget kontor fram til sommeren 2012. Det er ikke aktuelt å gi ham tilbake kontoret nå.

Aagedal sier at varslingen ble grundig utredet og forelagt styret. Oppsigelsessaken som Sæthers varsling særlig var knyttet til, er også behandlet i retten. Universitetet fikk medhold i alle rettsinstanser.

Tor A. Aagedal

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Sivilombudsmannen har også avsluttet saken selv om han avslutter brevet slik:

«Dette innebærer ikke at ombudsmannen går god for alle sider av universitetets behandling av de ulike forholdene i saken».

– Retten til å varsle

Sæther sier saken ikke dreier seg om han har rett eller ikke, men om retten til å varsle. Og om at det ikke er lov å gi en varsler represalier uansett om varsleren har rett eller ikke.

– Ledelsen ved UiA har skygget unna Sæthers varsling, sier tidligere hovedtillitsvalgt for Akademikerne, Ib Eriksen, til studentavisen Universitas.

– Kan ha påvirket rektorvalget

Konflikten kan ha påvirket rektorvalget ved UiA hvor Frank Reichert seiret med knappest mulig margin til Sigbjørn Sødal.

Sødal er dekan ved fakultetet hvor konfliktene har utspilt seg. En av Sødals motkandidater i rektorvalget er Kristin Dale ved det samme fakultetet. I studentavisen Unikum har hun uttalt seg svært kritisk til universitetsledelsens håndtering av varslingssaken.

Universitetsdirektør Tor A. Aagedal mener dette er spekulasjoner.

– Det er kjent at Dale har stått på Sæthers side i konflikten, men hvordan det eventuelt har påvirket 2. valgrunde, er umulig å vite, sier Aagedal.

Han kommenterer ikke detaljer i saken av personvernmessige årsaker. Han tror ikke saken vil skade universitets omdømme.

– Det er en borgers rett å gå til retten, og vår rett å avvise søksmålet, sier han.