Universitetet i Agder dårligst i nynorskklassen

Språkrådet får stadig klager fra UiA-studenter som ikke får eksamensoppgaver på nynorsk. – Dette er flaut. Vi må bli bedre, sier kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen.

Universitetet i Agder

Språkrådet har gjentatte ganger mottatt brev fra studenter som mener Universitetet i Agder bryter målloven.

Foto: NRK

Åse Wetås

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Foto: Svein Arne Orvik / NPK

– Nå har vi henvendt oss flere ganger til UiA, og vi får ingen svar, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

– Det er alvorlig hvis institusjonen ikke sikrer at studentene får ivaretatt rettighetene sine. Det er også alvorlig at de ikke svarer på henvendelser fra andre statsorganer.

– Svarer ikke

Språkrådet er spesielt opptatt av at studenter ikke får eksamensoppgaver på nynorsk.

– Som alle andre sentrale statsorgan skal også UiA følge kravene i målloven. Det er lovfestede krav til målform i eksamensoppgaver. Alle sentrale statsorganer skal dessuten sende inn årlige rapporter om målbruk i offentlige tjenester. Vi har purret tre ganger uten å få noe svar. Vi vet at universitetet har den nødvendige nynorskkompetansen, men det ser ut til at de velger å la være å benytte den, sier Wetås.

– Tar kritikken alvorlig

Paal Pedersen, kommunikasjonsdirektør, UiA

Kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Agder, Paal Pedersen.

Foto: Kjell Inge Søreide / Uia

Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen legger seg helt flat når NRK konfronterer ham med tingenes tilstand.

– Vi har ingen unnskyldning. Dette er for dårlig. Vi tar kritikken alvorlig. I løpet av høsten vil vi gjennomføre språkkurset som Språkrådet tilbyr. Og så skal vi bevisstgjøre administrasjons- og fakultetsledelsen om hvilke krav målloven stiller, sier Pedersen.

Wetås sier at universiteter har et spesielt ansvar for å sikre at studentenes og allmennhetens interesser blir ivaretatt.

– Dette har med institusjonens omdømme å gjøre. En lov er en lov. Den har alle plikt til å følge.

– Mange sliter

Wetås sier at mange universiteter og høgskoler strever med å oppfylle pliktene sine.

– Men jeg må nok dessverre si at Universitetet i Agder, slik vi ser det, utmerker seg negativt. Språkrådet har spesielt store forventninger til at kunnskapsinstitusjoner har både kompetanse og egeninteresse i å skjøtte målloven på en særlig god måte.

Kommunikasjonsdirektør Paal Pedersen sier at Universitetet i Agder burde ha tatt tak i dette tidligere.

– Nå sikter vi på at dette skal komme på plass kommende høst.

– Ambisjoner om å svare

Da Språkrådet henvendte seg til UiA med kritikk for ett år siden, sa Pedersen til Agderposten at det er hans ansvar at det ikke ble levert rapport til Språkrådet:

– Så her må jeg sørge for å bedre rutinene, sa han til avisen den gangen.

Men ifølge Språkrådet har altså ingenting skjedd.

Kan Språkrådet vente et svar fra dere nå?

– Det er absolutt ambisjonen! Vi skal etterleve kravene i loven, vi, som alle andre, sier Pedersen.