Unge bytter sex mot gaver og godord

Lettere psykisk utviklingshemmede blir seksuelt utnyttet i Kristiansand. Det viser en kartlegging fra 2008 av ungdom som selger eller bytter sex i byen. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen har forandret seg de fire siste årene, sier leder av UngPro, Irene Sande.

Konferanse Kristiansand

Ungdom og sexsalg ble diskutert på en konferanse i Kristiansand i dag.

Foto: Sandbakk, Per-Kåre / NRK

Irene Sande

Irene Sande har i flere år arbeidet med ungdom og sexsalg i Kristiansand kommune.

Foto: Pedersen, Kjell / NRK

– De som er utviklingshemmede er ofte enkle ofre.

Det sier Irene Sande som er koordinator for UngPro-prosjektet i Kristiansand.

– Er du litt utenfor og du får oppmerksomhet av kanskje noen kjekke gutter – så er det utrolig lett å bli utnyttet. Lettere psykisk utviklingshemmede er svært utsatt for å bli utnyttet seksuelt og det er tilfeller hvor flere gutter hadde samme jenta mot at de ga henne litt gaver, komplimenter, og litt oppmerksomhet, sier Sande til NRK.no.

Bytter sex mot sigaretter

UngPro-prosjektet har jobbet med å kartlegge ungdom som selger eller bytter sex i byen. Kartleggingen viste flere andre funn hvor sex brukes som byttemiddel for klær, rusmidler, mobiltelefoner og kontantkort.

I Kristiansand har jenter rask sex med menn på toaletter på puber i bytte med øl og sigaretter.

– Det er informasjon vi har fått fra hjelpeapparat som sier de har møtt jenter som sier de har hatt sex med menn på toalettet mot sigaretter eller øl, sier Sande.

Henter gutter fra Romania

I tillegg er gutter importert fra Romania for å selge sex i Kristiansand. Det ble kjent på en konferanse om ungdom og prostitusjon i sørlandsbyen i dag.

– Vi har fått informasjon om at det på nettet blir gjort avtaler med gutter fra Romania som kommer opp her og har sex. Guttene drar tilbake eller eventuelt videre til et annet land, sier Sande.

Hun forteller også om en ung, rusavhengig gutt som "solgte" seg til en voksen dame.

– En rusavhengig gutt fortalte meg at da han var kjempesliten bodde han hos en voksen dame og hadde sex med henne mot at han kunne sove der, spise der, «fete» seg opp før han gikk ut på kjøret igjen.

Må ikke møtes med «blålys»

Ungdom som selger eller bytter sex er en sårbar gruppe, som det er vanskelig for hjelpeapparatet å nå inn til. Og Sandes arfaring er at man ikke skal møte ungdommene med «blålys»

– Vi må ikke si at du prostituerer deg eller at du blitt utnyttet eller at det du gjør nå er feil. Hvis vi skal snakke med ungdom så må vi tørre å høre på det de har å si. Hvis vi overdriver og blir veldig sjokkert og sier at nå ringer vi politiet eller barnevernet – så er det mange ungdom som trekker seg.

Sande sier det er lett for voksne og hjelpeapparatet å si at det som er avdekket er overgrep og misbruk. Men hun er usikker på om ungdommen selv oppfatter det slik.

– Det er ikke sikkert at de har ord på det de holder på med, det er ikke en gang sikkert at de har tenkt den tanken at dette handler om bytte og salg av seksuelle tjenester. Men når de blir eldre kommer historiene fram – de kan da si til oss at det var dette jeg var med på, men jeg forsto det ikke da. Jeg følte meg krenket og jeg følte meg utnyttet.

4000 unge selger sex

Sande understreker at problemet ikke gjelder et stort antall ungdommer. Antallet ungdommer i Kristiansand som selger eller bytter bort sex, er ikke mulig å fastslå. Men Sande forteller at de har fått informasjon om ca. 20 jenter. Noen av dem er i dag tatt hånd om av hjelpeapparatet, men det er også unge og foreldre som ikke har ønsket å samarbeide og som kanskje ikke ser på dette som et problem.

På landsbasis viser undersøkelse at rundt 4000 norske tenåringer selger sex eller bruker sex som byttemiddel. Det vil si 1,4 prosent av ungdom i aldersgruppen 15–19 år. I Sverige er andelen den sammen, mens det gjelder 1,1 prosent av ungdommene i Danmark.

I en undersøkelse fra NOVA , Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, kom det frem at flere gutter enn jenter driver denne formen for byttehandel.

Trenger bevissthet om problemet

Målet med dagens konferanse er å sette fokus på unges sexsalg og å få økt bevissthet hos helsepersonell, lærere og foreldre. Ungdommene selv ser ofte ikke problemet før de får senskader som voksne og trenger hjelp av kompetente voksne.

Kartleggingen i Kristiansand konkluderer med at det er god hjelp å få i det allerede etablerte hjelpeapparatet.

– Vi har gjort flere ulike ting, blant annet gitt ut informasjon til helsesøstre og lærere som kommer i kontakt med ungdom. Jeg tenker det at det er viktig at helsesøstre, lærere og barnevern er kompetente og har masse kunnskap. De klarer også å ha fokus på dette problemet, sier Sande.

Siste nytt fra NRK Sørlandet