Ungdommen aksjonerte for bedre helsetilbud

Politikerne i Arendal ble møtt med plakater og protester på vei inn til dagens bystyremøte. De unge krever bedre helsetilbud i byen.

Ungdomsaksjon Arendal

Ungdommens bystyre aksjonerer foran rådhuset i Arendal før dagens møte i bystyret.

Foto: Svein Sundsdal

Med oransje T-skjorter og plakater med forskjellige budskap hadde representanter fra ungdommens bystyre tatt initiativ til en aksjon med mål om bedre helsetilbud.

Marie Guttormsen

Marie Liene Guttormsen holder appell i rådhuset.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

En av dem som markerte seg mest var Marie Liene Guttormsen, nestleder i Ungdommens bystyre.

Hun holdt også en sterk og gripende appell da politikere og representanter var på plass i salen.

Frykter for fremtiden

For å få politikerne til å forstå alvoret, brukte hun en egen historie med sterkt budskap om det å bli storesøster. Onsdag ble hun storesøster, etter 17 år som enebarn.

– Alle er veldig glade for det, men jeg er redd. Jeg er redd fordi jeg vet at hun kommer til å slite i det samfunnet hun kommer til å vokse opp i.

Hun fortalte om mange tunge år, hvor hun og moren har grått mye, og gått gjennom mye vondt.

Mange unge sliter

I appellen sin viste hun til fakta om psykisk helse. Her kom det frem at en av tre dropper ut av videregående skole, og at 24 prosent av elevene i førsteklasse på videregående har forsøkt å skade seg selv

Ifølge en undersøkelse Ung Data har gjort, er Arendal to prosent over landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing.

– Vi trenger flere helsesøstre, vi trenger skolepsykologer og vi trenger at lærere har kompetanse nok til å se faresignalene før det er for sent, sa Guttormsen.

Inviterte til samarbeid

Etter Guttormsen sin appell tok ordfører i Arendal Robert C. Nordli ordet. Han bekreftet at han kjenner til problemene i kommunen.

– Vi vet at vi har en stor utfordring foran oss. Tiltakene mot et bedre tilbud er allerede i gang, men det er langt igjen.

I det videre arbeidet ønsker Nordli å samarbeide med representanter fra ungdommens bystyre.

– Vi ønsker å ha dere med på laget for å se hvordan vi kan styrke våre tjenester i kommunen, avsluttet Nordli.

Robert C. Nordli

Ordfører i Arendal, Robert C. Nordli

Foto: Svein Sundsdal / NRK