Ungdom deler skrytevideo: Råkjører og stikker fra politiet

Lensmann Frode Forslund kunne telle opptil ni punkter av uforsvarlig kjøring eller lovbrudd i en video på fem minutter. – Ulovlig, uforsvarlig og farlig, sier han.

Øvrebø

I videoen kan du blant annet se flere ungdommer som kjører rundt i skolegården på det som muligens er dieselolje. Kort tid etter at NRK fikk tak på videoen ble den slettet fra Youtube. Bildet er redigert for å hindre identifisering.

Foto: Skjermdump/Youtube

En video publisert på Youtube viser ungdommer fra Øvrebø i Vennesla, Vest-Agder som blant annet gjør hærverk i skolegården og råkjører med politiet hengende etter.

– Det er flere ting som åpenbart er straffbart ifølge veitrafikkloven. Jeg er dessverre ikke overrasket, vi er kjent med at det er et miljø i Vennesla som driver med ulovlig kjøring.

Det sier Frode Forslund, lensmann i Vennesla.

– Ulovlig

Lensmannen ramser opp flere farefulle elementer fra videoen.

– Det er også klare brudd på paragraf 3 om uforsvarlig kjøring. Som å kjøre på bakhjulet i stor hastighet i motgående kjørefelt, samt ikke stanse for politikontroll. Det er flere ting som ikke er i henhold til loven.

Han nevner også:

Frode Forslund

Frode Forslund, lensmann ved Vennesla og Iveland lensmannskontor i Agder politidistrikt.

Foto: Privat
  • Tilgrising av skoleområdet.
  • Uregistrerte kjøretøy uten skilt, eller uten synlige skilt.
  • Antageligvis er flere av kjøretøyene trimmet og i uforsvarlig stand eller ikke i forskriftsmessig stand.
  • Å kjøre uten hjelm.
  • Unødig støy og forstyrrelser.

Forslund tror en må gå via foreldrene for å få bukt med problemene.

– Det som kan virke er hvis politiet klarer å slå ned på forhold og ha målrettede kontroller. Jeg vil tro at holdningsskapende arbeid har begrenset virkning i de verste miljøene.

Politiet har ikke tatt stilling til om det opprettes sak.

– Det kan bli konsekvenser. Vi har foreløpig ikke fått anmeldelse fra skolen.

Politi Øvrebø

I videoen kan en se mopeder stikke fra politiet ved to forskjellige hendelser.

Foto: Skjermpdump/Youtube

Ukultur

Tom Erik Dønnestad

Leder for Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla, Tom Erik Dønnestad, påpeker likevel at de har sett en nedgang i antallet drepte og skadde i trafikken fordi folk flest har skjerpet seg.

Foto: Privat

Videoen ble ironisk nok lastet opp på Youtube samme dagen som Nullvisjonen Agder arrangerte «Event Øvrebø».

Arrangementet er ment å lære unge om sikkerhet i trafikken.

Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen sier det både er ironisk og tragisk.

– Vi har dette arrangementet og så presterer de å publisere den videoen samme dag. Det verste er kjøringen, som er vanlig her. Det må opphøre for bygda og innbyggerne sin trygghet.

– Å utsette seg selv og andre for fare er veldig dumt.

Dønnestad håper bygda sier fra om at det er uakseptabelt.

– Det har definitivt gått for langt, det gjelder dessverre mange steder på Agder. Her i området kjører de yngste med foreldrene som heiagjeng, mens besteforeldrene steker vafler. Det er en ukultur. Det er viktig at hele bygda tar i et tak før vi får en alvorlig ulykke.

Skarpengland skole

Skarpengland skole. I skolegården kan en se spor etter hærverket på stedet.

Foto: Privat

Hærverk

Anne Marie Robstad Hagen er rektor ved Skarpengland skole som det blir gjort hærverk på i filmen.

– Dette er ikke bra i det hele tatt. Jeg synes ikke noe om de holdningene om måten å kjøre på. Det er farlig, og det at skolegården blir brukt liker jeg ikke.

Det jobbes mye med slik problematikk i Øvrebø.

– Det er felles foreldremøte i neste uke med politi og ungdomsklubben som skal snakke om trafikkholdninger. En ønsker ikke at de skader seg, eller verre, sier hun.

NRK har ikke lyktes å få kontakt med noen av ungdommene fra filmen.

Anne Marie Robstad Hagen

Anne Marie Robstad Hagen er rektor ved Skarpengland skole. I bakgrunnen kan du skimte spor etter hærverk tidligere i sommer.

Foto: Privat