Underviser i bygg uten godkjenning

Stadige utsettelser i Kristiansand kommune gjør at Steinerskolen nå har undervisning i lokaler som ikke er godkjente.

Steinerskolen
Foto: Kai Stokkeland / NRK

Årsaken er uavklarte eierforhold rundt lokaler i tidligere Oddemarka skole, som Steinerskolen benytter i dag.

– Standarden er for dårlig. Vi må oppgradere lokalene, og det får vi ikke gjort så lenge vi ikke får på plass en langsiktig leieavtale eller overtar eierskapet for lokalene, sier daglig leder hos Steinerskolen i Kristiansand, Steinar Skjævesland.

Lokalene som steinerskolen benytter til undervisning i håndarbeid, eies av det kommunale eiendomsselskapet, Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS). Saken må opp i kommunalutvalget for å få en avklaring, men er blitt utsatt flere ganger.

Beklemt situasjon

Mens skolen må vente på kommunen, må den samtidig stå til rette for Utdanningdirektoratet. Nylig sendte Steinerskolen brev til direktoratet for å redegjøre for den manglende godkjenningen.

Er dere lei av å vente?

– Utsettelser er aldri noen fordel for noen, og vi ønsker en avklaring, sier Skjævesland.

Er dere i en beklemt situasjon når dere må forsvare dere ovenfor direktoratet, samtidig som dere må vente på kommunen?

– Ja, vi føler at vi havner litt midt i mellom her, Skjævedland.

Sikkerheten ivaretatt

Skjævesland påpeker at brannsikkerhet og andre viktige forhold er ivaretatt. Manglende godkjenning skyldes kun at det eldre bygget ikke tilfredstiller kravene til generell stadard.

– Det er noen formuleringer i forskriftene som går på at tilfredsstillende standard skal være en positiv opplevelse for elevene. Bygget har også for dårlige vinduer. Når det gjelder brannsikkerhet så er alt i orden. Vi har også gjort målinger i forhold til luftkvalitet og eventuell muggsopp. Alt er i orden på slike områder, dette går på den generelle standarden, sier Skjævesland.

– Slik vi opplever det er ikke lokalene i seg selv det størst problemet. Det er den manglende langsiktigheten vi tregner for å kunne ruste opp, sier Skjævesland.

Avklares i løpet av høsten

Ordfører Arvid Grundekjøn forteller at han har hatt møte med skolen og tar sikte på en snarlig løsning.

– Det er flere forhold som spiller inn i denne saken. Blant annet er bygningen bevaringsverdig og ligger tett opp til prosjektet Fremtidens Bydel i Bjørndalen. Jeg har hatt samtaler med skolen om saken og den avklares i løpet av høsten, sier Grundekjøn til NRK Sørlandet.

Siste nytt fra NRK Sørlandet