Undersøker sørlendingers holdninger

Det skal undersøkes om sørlendinger er mer negative til homofile enn resten av landet. – Å være en minoritet er lettere om omgivelsene har en positiv holdning. Derfor er det viktig å måle holdningene her, sier Toril Hogstad i Kristiansand kommune.