Ulvejakta på Agder intensiveres

Jakten på ulv i Agder-fylkene intensiveres. Fellingstillatelsen utvides, og Rovviltnemda har fått 130.000 ekstra kroner til å frikjøpe jegere i Vest-Agder.

Sau drept av ulv

Mange sau er angrepet av ulv på Agder i sommer.(Arkiv).

Foto: Statens naturoppsyn

– Dette var helt avgjørende for at vi skal ha tiltro til at myndighetene er i stand til å utøve egen politikk, sier Birte Usland, Leder i Vest-Agder Bondelag.

Usland sier pengene er viktige etter at ulven virkelig har tatt for seg på Agder denne sommeren.

– Vi har i uke etter uke hatt store problemer med rovdyr og det er helt uholdbart, så det var bra at dette kom på plass, sier hun.

Mange sau tatt

Birte Usland

Birte Usland i Vest-Agder Bondelag sier situasjonen har vært uholdbar, men er glad myndighetene nå glad for at myndighetene tar tak. (Arkiv)

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Et titall sauer er drept av to ulv på Agder i sommer, og bondelaget har krevd mer penger til jakt.

– Har du noen oversikt over hvor mye sau som er tatt i sommer?

– Nei, men tallene som er dokumentert fra myndighetenes side er jo bare en liten del av det som er de faktiske tallene. De kan bare dokumentere det som det er mulig å ta bilde av på et tidlig tidspunkt, sier hun.

– Alle de andre som er skadet kommer ikke frem i disse statistikkene. Så tallene begynner å bli veldig store, sier Usland.

Fellingstillatelsen er utvidet til å gjelde ut september to ulv i Vest-Agder. Det er også gitt fellingstillatelse ut september for en ulv i Aust-Agder.