Ulovlig investering

Kvinesdal kommune brøt loven da de investerte i Terra-fond og tvinges til å selge.

Terra Securities
Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Ann-Kristin Olsen Fylkesmann i Vest-Agder

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen

Foto: NRK

Kvinesdal kommune har investert 32 millioner kroner gjennom Terra Securities. Investeringen er ulovlig, mener Fylkesmannen i Vest-Agder som la frem sin konklusjon nå klokka 10.

Fylkesmannen ser alvorlig på saken, og mener Kvinesdal kommune har tatt en vesentlig finansiell risiko gjennom sine investeringer.

- Konklusjonen er i korthet at Kvinesdal kommune på flere punkt har brutt kommuneloven og sitt eget finansreglement. Konsekvenser er at inverteringsvedtaket er opphevet. Kommunen må gjøre sine vedtak om igjen, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Hør fylkesmannens konklusjon

MÅ SELGE

Det betyr at Kvinesdal kommune må selge sine Terra-fond og ta tapene.

- På grunn av det potensielle tapet som kan komme når de må gjøre dette raskt, så gir fylkesmannen en forsvarlig frist til kommunen, sier Olsen, som vil gå i dialog med Kvinesdals kommuneledelse.

TAPER MILLIONER

Det var i fjor Kvinesdal investerte 33 millioner kroner gjennom Terra Securities. Det var ingen politiske vedtak bak plasseringen i Terra-fond.

Nå riskerer kommunen å tape opp mot åtte millioner kroner ved salget.

Konklusjonen kommer ikke som en overraskelse på ordføreren i Kvinesdal, Odd Omland.

- Kritikken som kommer fra fylkesmannen i dag - var som forventet. Det er viktig nå at vi behandler skaen grundig og korrekt, sier Omland

Det var kommunalministeren som ba Fylkesmannen om å undersøke om lovbrudd ble begått i forbindelse med pengeplasseringen.

  Taper millioner

Kan bli tvunget til salg