NRK Meny
Normal

Ulovlig graving i verneområde på Flekkerøya

Verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr mener det har foregått ulovlige gravearbeider på Flekkerøya. Han mener det er uakseptabelt at folk gjør slikt i et vernet naturområde.

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder liker svært dårlig at det er gjort omfattende gravearbeider og utskifting av masser i Skålevik på Flekkerøya.

Verneområdestyret mener dette er i strid med verneformålet og at dette bryter loven på flere punkter.

Bjørn Vikøyr

Verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr mener vernereglene i verneområdet er gode nok.

Foto: Frans Kjetså / NRK

– Dette har skjedd i et nydelig kulturlandskap og i kanten av en liten strandeng helt ved sjøen. Jord er fjernet og byttet ut med fremmede masser. I dette området er det forbud mot bygging av vei og lignende, og vi vurderer saken som alvorlig.

Det sier verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr til NRK.

Det er selskapet Skålevig eiendom AS som står ansvarlig for gravearbeidene.

Selskapet har fått tillatelse fra Kristiansand kommune til å føre frem vann- og kloakkledning gjennom verneområdet og frem til noen hytter som ligger på utsiden av verneområdet.

Jeg vurderer denne saken som en uheldig og trist sak for alle parter.

Verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr

Vikøyr mener det er gjort betydelig større inngrep i naturen enn bare å legge ned en vann- og kloakkledning.

– Er det gode nok og strenge nok regler i forhold til graving og byggearbeider i verneområdene?

– Reglene er helt klart strenge nok. Det vi kan bli bedre på er at folk kjenner til reglene, at de kjenner til hvor de skal henvende seg for å få informasjon, og at de vet hva de kan gjøre uten å spørre og hva de må søke om, sier Vikøyr.

I strid med loven

Kristiansand kommune mener at inngrepene og arbeidet som er gjort i verneområdet også er i strid med plan- og bygningsloven.

– Vi er i dialog med tiltakshaverne i denne saken. En tilbakeføring av området til slik det var, og en opprydning i dette området, er helt nødvendig.

Det sier byggesaksbehandler Tone Skajaa Rye til NRK.

Plan- og bygningsetaten i kommunen var på befaring i området sammen med verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr den 5. mai.

Det ble da blant annet konstatert at bygging av vei og parkeringsplass/snuplass, med omfattende utskifting av naturlige masser i landskapsvernområdet, er i strid med verneformålet.

Tillatelsen som er gitt til å legge vann- og kloakkledning gjennom verneområdet, har satt som vilkår at terrenginngrepet i friområdet ikke skal forårsake ødeleggelse av trær og viktig kulturlandskap.

Fordi det er et verneområde ble det presisert i vedtaket fra kommunen, at det var et krav om at tiltakshaverne ikke skulle ødelegge landskapet, sier Skajaa.

– Tiltakshaverne har nå frist til neste uke med å melde tilbake til oss hvordan de ser på det som har skjedd. Vi har hatt en muntlig dialog og de er innforstått med at det må ryddes opp, sier hun.

– Ikke uopprettelige skader

Ulovlig graving verneområde

Det ulovlige terrenginngrepet: Vei er vist med tykk svart strek, parkeringsplass/snuplass rød heldekkende flate, landskapsvernområde rødt skravert.

Foto: Kartskisse verneområdestyret

Styreformann i selskapet Skålevig eiendom AS, Birger Tønnessen, tar kritikken på alvor.

– Vi skal rydde opp og føre området tilbake til slik det var. Dette skal vi gjøre i samarbeid med vernemyndighetene, sier han.

Tønnessen mener gravearbeidene ikke har ført til uopprettelige skader i verneområdet.

– Vi har ikke sprengt eller skutt i området. Vi har tettet noen hull og fylt igjen med steinmasser etter at vi la ned vann- og kloakkledningen. Dette er ikke uopprettelige skader. Vi er også beskyldt for å ha kappet ned mange trær i området. Det har vi ikke gjort, og de få trærne vi har kuttet, vil vokse opp igjen i løpet av meget kort tid, sier Tønnessen til NRK.

Verneområdeforvalter Bjørn Vikøyr mener også at det på sikt kan være mulig å rette opp skadene som er begått.

– Det kommer an på hvilket ambisjonsnivå man har. Hvis man setter seg inn i et tiårs perspektiv, så tror jeg i dette konkrete tilfellet at vi kan komme tilbake omtrent der vi var. Jeg kjenner ikke til at det er spesielt sjeldne arter i dette området, så vi snakker om å gjenskape et gammelt kulturlandskap og gammel slåttemark, og få tilbake naturlig vegetasjon. Så om ti år vil nok mange ikke kunne se at det har vært gjort store inngrep i dette området, sier Vikøyr.

– Så det har ikke skjedd en ubotelig skade i dette området?

– Ja, nå spør du veldig ambisiøst. Det er mye vi ikke vet om naturen og kulturlandskapet. Det er nok vanskelig å påstå at vi ikke mister noe når sånne ting skjer. Men vi vet ikke hva vi mister. Jeg kjenner ikke til at vi mister noe og gjør ubotelig skade i dette tilfellet, men vi får gjøre det beste vi kan for å tilbakeføre området til en god tilstand, avslutter Vikøyr.