Kunstgress kan komme etter sesongen

Å legge kunstgress på Sør Arena er en del av Starts økonomiske redningspakke. Men det er høyst uklart når det blir lagt kunstig underlag.

Sveinung Hovstad, Start-direktør

Start-direktøren er svært glad for onsdagens bystyrevedtak som sikrer penger til kunstmatte. (Arkivfoto)

Foto: Schrøder, Tor Erik / Scanpix

– Vi må diskuttere dette med partene som er inne i bildet. Det kan bli før sesongen, til sommeren eller det kan bli etter sesongen, sier administrerende Start-direktør Sveinung Hovstad til NRK.no.

Graver opp Sør Arena

Start-aksjonister

Supportere aksjonerer mot kunstgress utenfor rådhuset onsdag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Start legger kunstgress

Kunstgresset kan bli lagt både før, under og etter sesongen, sier Start-direktøren. (Arkivfoto)

Foto: Schrøder, Tor Erik / Scanpix

– Kan kamper bli utsatt på grunn av utskiftningen?

– Vi må prøve å unngå det, men i verste fall må vi snakke med NFF og eventuelt flytte noen kamper, sier Hovstad.

Supportere har protestert heftig mot at kunstdekke på Sør Arena er en del av redningspakken.

Også Hovstad hadde sett at banen fikk beholde naturgresset, men mener utskiftningen er nødvendig med tanke på dagens situasjon.

– I utgangspunktet er det synd å grave opp Norges kanskje fineste gressmatte, men økonomisk sett så må vi gjøre dette, sier Hovstad.

Avgjørende pengehjelp

Hovstad mener de økonomiske redningstiltakene som ble vedtatt av Kristiansand bystyre onsdag, der kunstmatte inngår, er helt er avgjørende for klubben.

– Det var en viktig beslutning som vi trenger for å komme videre og få til en totalpakke, sier Hovstad til NRK.no.

– Det viktigste med dette er at vi kan få til en totalavtale med panthaverne i Start Stadion, sånn at vi kan få mindre driftskostnader i 2012 hvor vi spiller i førstedivisjon, sier Hovstad til NRK.

– Betyr dette at Starts økonomiske fremtid er reddet?

– Det er viktig for at vi skal komme videre, understreker Hovstad.

Vedtok redningspakke

Arvid Grundekjøn

– Nå får vi krysse fingrene, sa ordfører Arvid Grundekjøn etter at kommunen hadde vedtatt å hjelpe fotballaget økonomisk.

Foto: Svein Sundsdal

Dette er punktene som ble vedtatt i bystyret onsdag.

1. Kristiansand kommune gir Start Stadion AS rentefritak i 2012 for lånet på 30 mill. kr. Det utgjør om lag 1 mill. kroner.

2. Start Stadion AS tilbys lån på inntil 5 mill. kr. i tillegg til at kommunen forskutterer tippemidler inntil 2.2 mill. kr. Lånet finansierer omlegging til kunstgress.

3. Det inngås avtale med Start om drift av Sør Arena som breddeanlegg. Kommunen betaler 250.000 kr. årlig (prisjusteres årlig med konsumprisindeksen).

4. Kommunen avsetter 150.000 kr. årlig (prisjusteres årlig med konsumprisindeksen) til utskifting av kunstgress om 10 år. I fratrekk kommer tippemidler (1/3).

5. Kommunens bidrag er under forutsetning av inngåelse av avtaler (herunder husleieavtale, avtale om transport av inntekter og driftsavtaler) slik det fremgår av saksfremstillingen. Kommunalutvalget får fullmakt til å gi endelig godkjenning innenfor rammene i denne saken.

6. De økonomiske konsekvensene innarbeides i 1. tertialrapport 2012 og i rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016.

20 millioner

Rolf H. Søraker

Rolf H. Søraker i Sparebanken Sør. (Arkivfoto)

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det er også ventet at Sparebanken Sør sletter klubbens kassakreditt på 9 millioner kroner, ved å skrive av 4.5 millioner kroner i tillegg til at avtalen om stadionnavnet på Sør Arena forlenges ut 2018, til en verdi av om lag 4.5 millioner kroner.

Så fryses også bankens lån til Start i 2012. Her sparer Start 2 millioner kroner.

Redningspakken fra politikerne og Sparebanken Sør har en ramme på cirka 20 millioner kroner totalt.

– Vi har fått med oss utfallet av bystyrets behandling. Fra bankens side er det en viktig premiss for å få i stand en totalavtale, som har falt på plass. Nå setter vi oss sammen med ledelsen i Start og kommunen for å ferdigstille totalavtalen, sier divisjonsdirektør Rolf H. Søraker i Sparebanken Sør til NRK.

Han bekrefter at banken er i dialog med Start om å videreføre sponsoravtalen, men vil ha på plass en endelig avtale før han vil si noe mer.