NRK Meny
Normal

UiA får 10 kraftmillioner

Det pur unge Universitetet i Agder fikk i dag en stor og viktig presang: 10 millioner kroner fra Agder Energi.

Universitetet i Agder
Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Tom Nysted

Tom Nysted skaffer Universitetet i Agder 10 millioner kraftkroner

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Pengene skal investeres i et nytt professorat og en stipendiatstilling, som skal forske på fornybar energi.

Funksjonene legges til Universitetets avdeling i Grimstad, og har i første omgang en varighet på fem år.

Et nasjonalt kompetansesenter innen miljøvennlig energi er målet for investeringen.

 

- Norge og verden trenger mer enn noen gang kunnskap om miljøvennlige energiløsninger. Derfor er det naturlig for oss å utvide det gode samarbeidet med Universitetet i Agder nettopp i denne retningen, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

Det nye professoratet skal blant annet bidra til å belyse problemstillinger knyttet til at man i fremtiden vil få flere ulike energiprodusenter og hvordan disse skal kobles til strømnettet.

Sterke fagmiljøer

- Miljøvennlig energi vil etter hvert produseres mange ulike steder. Det vil bli et mangfold av energiprodusenter, og det blir en omfattende og utfordrende oppgave å mate denne energien inn i nettet. Derfor må vi bygge sterke fagmiljøer som kan finne ut hvordan vi kan utnytte de fornybare energiløsningene best mulig. Dette er et felt vi vil vurdere å satse mer på, sier Nysted.

Forskningsmessig samarbeid

- Dette bidraget betyr svært mye for Universitetet i Agder. Det gir oss mulighet til å etablere et professorat på et område som er svært viktig og aktuelt for oss. Det vil bidra til å utvikle energiforskningsmiljøet på universitet, samtidig som det vil gi en mulighet for å etablere et forskningsmessig samarbeid med sentrale aktører i og utenfor regionen, sier rektor Torunn Lauvdal ved UiA.

Fra før av har Agder Energi samarbeidet med UiA om studentoppgaver innenfor faget energi. Også dette samarbeidet vil nå utvides - til også å gjelde fagene økonomi, nett, bygg og IKT på både bachelor- og masternivå.

Offensiv og nyskapende

- Agder Energi ønsker å bidra til å bygge gode fagmiljøer med relevans for vår virksomhet. Vår visjon er å være ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger. Det krever at vi er offensive i forhold til kunnskap, forskning og utvikling. I Agder Energi tror vi på at godt samspill mellom akademia og næringsvirksomhet vil bidra til nødvendig innovasjon. Vår erfaring med fagmiljøene ved UiA tilsier at forutsetningene er til stede for at dette samarbeidsprosjektet vil gi viktige bidrag til å løse noen av de største utfordringer menneskene står overfor, sier Nysted.