UiA dropper studier

Universitetet i Agder har i dag besluttet å avvikle lærerutdanningen i Grimstad, skriver fvn.no. I tillegg droppes bachelorprogram i fransk, tysk og kunstfag med fordypning i musikk. Det blir også slutt på masterprogram i music management.