NRK Meny
Normal

Skeptisk til Telemark i ny sykehusstruktur

Stortingsrepresentant Ingunn Foss er skeptisk til å ta Telemark med i Agders fremtidige sykehusstruktur. Et forslag som har fått støtte av arendalspolitikere.

Ingunn Foss

– Jeg vet ikke om det er lokalisering som kommer inn i bildet her, men da vil folk i vest lett tenke at vi er mye nærmere Rogaland, sier Ingunn Foss.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Etter årevis med krangel mellom Aust- og Vest-Agder om sykehusfunksjoner og lokalisering, mener stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) fra Arendal at det vil gi en bedre balanse å få et tredje fylke inn i debatten.

– Det har vært mye problemer og konflikter med dagens region. Med tre fylker vil vi få en helt annen balanse, sier de Ruiter.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter mener Telemark bør med når fremtidens sykehusstruktur planlegges.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Foss er derimot er skeptisk til å trekke inn enda et fylke i debatten.

– Hvis man ser på debatten mellom Kristiansand og Arendal er det vanskelig å få samlet bare Agder, sier hun.

Hun påpeker at Aust-Agder og Arendal vil havne i midten i en region bestående av Telemark og de to agderfylkene.

– Jeg vet ikke om det er lokalisering som kommer inn i bildet her, men da vil folk i vest lett tenke at vi er mye nærmere Rogaland. Jeg håper ikke vi går i den grøfta at vi lar dette handle om lokalisering, men tenker på hva som er det beste for innbyggerne, sier Foss.

de Ruiter tror at om innbyggerne vest i landsdelen vil beholde sykehuset i Flekkefjord, er sjansene bedre i en region med alle tre fylkene.

– Med ett sykehus for Agder er jeg temmelig sikker på at Flekkefjord sykehus vil forsvinne. Ett sykehus for alle tre fylkene betyr ikke at det nødvendigvis bare blir én bygning, det kan være forskjellig tilbud i distriktene, sier de Ruiter.

– Må høre på fagfolkene

de Ruiter mener ett stort sykehus bare for Agder er den dårligste løsningen. Foss er derimot mer lydhør ovenfor sykehusets utvalg.

– Vi må ta på alvor det faginstansene har kommet frem med og veie det opp mot høringsuttalelser som kommer, sier Foss.

– Betyr det at du støtter utvalget i at det bør være ett sykehus for Agder?

– Det er altfor tidlig å konkludere med noe som helst. Kvaliteten på det tilbudet vi skal ha både i dag og i fremtiden er det alle viktigste, sier Foss.

Større opptaksområde

Sørlandet sykehus har i dag et opptaksområde med 300 000 innbyggere. I høst lanserte sykehusdirektør ved Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen, ideen om å også inkludere Telemark i en ny struktur. Da ville man få et opptaksområde med 500 000 innbyggere.

Å slå sammen dagens tre sykehus i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord til ett nytt har møtt motbør både øst og vest i landsdelen. Å ta med Telemark har derimot vekket interessen hos flere arendalspolitikere.

– For en del avansert medisin er det nødvendig med et opptaksområde på en halv million og da må vi ha med Telemark også, sier de Ruiter.

En lang prosess

Begge politikerne poengterer at de ikke har konkludert i saken, men de forventer mye debatt i årene som kommer.

– I utgangspunktet er jeg skeptisk til å rive opp gode tilbud lokalt, mens for spissfunksjoner bør vi har et større opptaksområde, sier de Ruiter.

– Mitt hovedfokus er at pasienten må stå i sentrum, sier Foss.

I 2015 skal regjeringen legge frem en nasjonal sykehusplan.