Hopp til innhold

Uenighet om fredningsområde

Det er uenighet i Søgne om hvor et fredningsområde for hummer skal ligge. Kommunen har foreslått at dette bør ligge i Høllefjorden og Torvefjorden, men fiskerne mener dette er i konflikt med deres interesser. Kommunen vil nå se på saken på nytt.