Uenighet ga tre forslag til vigselsliturgi for likekjønnede

Agder og Telemark bispedømmeråd har sendt inn hele tre forslag til vigselsliturgi for likekjønnede. Det var umulig å bli enig om ett forslag.

To kvinner inngår ekteskap i Missouri i USA
Foto: WHITNEY CURTIS / Reuters

– Vi er grunnleggende uenige i denne saken og det har vi vært siden dette bispedømmerådet begynte ved nyttår, sier leder i Agder og Telemark bispedømmeråd, Jan Olav Olsen.

Flertallet i bispedømmerådet som er imot hele vigselsliturgien, har sendt inn sitt eget høringsforslag. Mindretallet har sendt et annet. I tillegg har også biskopen sendt inn ett forslag.

En krevende sak

Ifølge Olsen har dette vært en krevende sak for bispedømmerådet, nettopp fordi det er så stor uenighet. Medlemmene i rådet ble valgt inn på ulike lister, som stod for forskjellige syn i denne saken.

– Det gjør vi fortsatt, og derfor synes vi det er ærlig og rett at vi viser at vi er uenige i denne høringsuttalelsen, sier Olsen.

Tross delte meninger, mener Olsen at bispedømmerådet har klart å få til et godt samarbeid.

– Vi respekterer at vi er uenige og klarer å ha god kommunikasjon selv om vi er uenige i en sak, sier han.

Biskopen med eget forslag

Biskop i Agder og Telemark bispedømme, Stein Reinertsen, har sendt inn sitt eget forslag.

– Det er viktig at man hører hva biskopen mener i denne saken. Jeg er en høringsinstans og derfor var det naturlig for meg å fortelle hva jeg mener om denne saken, sier han.

– Ser du annerledes på saken siden du kommer med ditt eget forslag?

– Jeg ønsket å kommentere noen flere punkter enn de andre, det er forskjellen på min uttalelse, sier Reinertsen.

Vil ikke flikke noe han er grunnleggende uenig i.

NETT-TV: Bispedømmerådsmedlem Øyvind Benestad sier han ikke vil flikke på en liturgi han er grunnleggende uenig i.

Delt på midten

I Stavanger bispedømmeråd var medlemmene delt på midten, så lederens dobbeltstemme avgjorde at ett forslag fikk flertall.

– Vi har sendt inn ett forslag til kirkerådet. Men mindretallets forslag er lagt ved som en protokolltilførsel, sier leder Lars-Tore Anda i Stavanger bispedømmeråd.

I Tunsberg bispedømmeråd har biskopen sendt et eget forslag, og bispedømmerådet sendt inn ett.

– Rådet er delt om formuleringer, men vi er blitt enige om en høringsuttalelse. Vi legger ved merknader med de andre formuleringene, sier leder Kjellfred Dekko.

Skal avgjøres i januar

Det er ingen tvil om at vigselsliturgien for likekjønnede blir den store saken på neste kirkemøte i Den norske kirke. Høringsforslagene som nå ligger hos Kirkerådet, skal videre til Kirkemøtet som arrangeres i januar. Der skal det gjøres et endelig vedtak.

Olsen i Agder og Telemark bispedømmeråd, sier det blir utfordrende å leve med to så forskjellige syn i én og samme kirke, men at de skal klare det.

– Vi mener vi kan stå sammen i et trosfellesskap selv om vi er uenige i enkeltspørsmål, sier han.