Uenige om lokalisering

Mattilsynets avdelinger i Kristiansand og Arendal skal slås sammen, men det er fortsatt stor uenighet om hvor kontorene skal holde til. I februar legges det fram en innstilling om hvilket sted som bør velges.