Sjokkert over at de ikke vil anke

Advokat Carl Bore er sjokkert over at Tjostolv Moland og Joshua French i Kongo ikke vil anke dødsdommen.

Advokat Carl Bore kritisk
Foto: Vatn, Vegar K. / SCANPIX

Tidligere i dag sa nordmennenes advokat, Morten Furuholmen, at de to ikke har noe å vinne på at saken blir ført videre til høyesterett i Kongo.

Men Bore mener nordmennene må tenke seg godt om før de går for denne løsninga.

– Min første reaksjon var at jeg ble veldig overrasket. Dette var ei uventet vending og jeg stiller spørsmål ved om dette er til klientenes beste. Forsvarsadvokaten deres og andre fagfolk i Kongo anbefaler jo at saken ankes videre. Det har tydeligvis Furuholmen en annen mening om, sier Bore.

– Må prøve å få lavest mulig straff

Carl Bore er advokat for Lillesand-kvinna som sitter fengslet for narkotikasmugling i Bolivia. Han sier han ikke ville anbefalt dette til sin klient, om det skulle bli aktuelt. Han mener det er svært uklokt å ikke benytte seg av de ankemulighetene som ligger i systemet i Kongo og stiller spørsmål ved hvor godt Furuholmen kjenner det kongolesiske rettssystemet fra før.

– Det beste må jo være å få en lavest mulig straff i Kongo og dermed skaffe et best mulig utgangspunkt for å forhandle om ei delvis soning hjemme senere. Her tar Furuholmen sikte på å få anken til å gå i Norge, noe jeg anser som urealistisk. Jeg har aldri hørt om at man anker en sak videre i et annet land. Det er fantastisk om man får det til, men urealistisk, og derfor tror jeg ikke dette er riktig strategi, sier Bore.

– Stor tro på forhandling

– Hva tror du de vil oppnå med dette?

– En mulig strategi kan være at man har stor tro på hva man kan få til gjennom diplomatiske forhandlinger. Det kan være at man ønsker å utnytte at denne dommen, og den rettsløsheten man har vært vitne til nå i første instans i rettsvesenet, er en direkte pinlig sak for kongolesiske myndigheter. Det er veldig uproffesjonelt håndtert, og at man ønsker kanskje å bruke dette som press overfor myndighetene i Kongo, slik at man kommer fortere til Norge.

– Overvurderer de UDs innflytelse?

– De har i alle fall stor tiltro til hva UD kan få til.