UDI vil redusere antall plasser i asylmottak uten å legge ned mottak

Det er anslått at 1130 plasser i asylmottak må vekk. UDI jobber nå med å gjøre dette på en måte som hindrer at hele mottak legges ned.

Lyng statlige mottak, Lyngdal

UDI må redusere antall plasser i asylmottak. I den forbindelse blir mottak over hele landet spurt om å redusere antall plasser med 20 prosent.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Vi jobber med å justere kapasiteten i forhold til behovet, samtidig som vi prøver å opprettholde så mye av mottaksapparatet som vi kan, sier Seksjonssjef i region- og mottaksavdelingen i UDI, Knut Berntsen.

Det var anslått at det ville komme cirka 2050 asylsøkere i 2018 og 3000 i 2019. Om asylankomstene ligger på dette nivået, er det beregnet at 1130 mottaksplasser må avvikles.

Ifølge Berntsen kan dette endre seg.

Vil unngå å legge ned hele mottak

At antall mottaksplasser skal ned, er sikkert. Men fordi det ikke er så lett å skulle vite hvor mange mottaksplasser som trengs til enhver tid, ønsker UDI å få på plass et apparat som er rustet for svingninger.

Planen er å unngå å legge ned hele mottak, og i stedet be hvert enkelt mottak om å gå med på en reduksjon i antall plasser.

Ifølge Berntsen er det snakk om en reduksjon på 20 prosent. Hvordan de som driver mottakene vil reagere på dette, er han usikker på.

– Det er ikke gitt at leverandørene vil gå med på dette, men etter dialog med interesseorganisasjonene for mottakene, tror vi at de er interessert i en slik løsning for å unngå usikkerhet om å bli nedlagt, sier han.

Berntsen mener en slik løsning vil bli mer forutsigbar enn tidligere, og at det vil gjøre det lettere å beholde mer av den gode kompetansen som finnes i mottakene.

Knut Henrik Berntsen. RUSHDA SYED / NRK

Seksjonssjef i region- og mottaksavdelingen i UDI, Knut Berntsen, ønsker å opprettholde så mye av mottaksapparatet som mulig.

Foto: Rushda Syed / NRK

Skal fordeles på fem regioner

Reduksjonen i antall mottaksplasser skal fordeles på fem regioner, men om det blir eksakt samme antall i samtlige regioner, kan Berntsen ikke si noe om akkurat nå.

Nå jobbes det med å få på plass nye kontrakter og nye ansettelsesformer som gjør det mulig å justere kapasiteten opp og ned i hvert enkelt mottak.

Berntsen påpeker at UDI hele tiden må holde seg innenfor midlene de får tildelt av Stortinget.