UDI-tilsyn: – Ikke rutiner for håndtering av misbruk

Politiet sier at spørsmål om pålegg og tilsyn fra UDI er aktuelt for vitneavhør i saken mot mannen fra Agder som er siktet for seksuelle overgrep mot 15 mindreårige asylsøkere.

Kristiansand politistasjon

16. februar ble en asylleder pågrepet av politiet i Agder og varetektsfengslet, siktet for seksuelle overgrep mot barn.

Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Mannen er nå løslatt fra varetekt, skriver Dagbladet.

Mannen eier flere asylmottak men er ikke daglig leder. Overgrepene skal ha funnet sted fra 2013.

Mannens advokat, Knut Henning Larsen, sier hans klient stiller seg uforstående til siktelsen, og at han ikke erkjenner straffskyld.

– Kom som et sjokk

– I møter med ansatte har vi delt informasjonen om saken. Det er menneskelig at vi håper at det som framgår av saken ikke har skjedd. Det er veldig uheldig og trist, sier daglig leder i mottaksselskapene til Dagbladet.

Han sier siktelsen kom som et sjokk.

– Uansett om det ender med dom eller ikke for ham, er det en trist sak. Jeg er også preget av dette.

Han hevder at den overgrepssiktede mannen svært sjeldent var innom mottakene for enslige mindreårige.

Ifølge tilsynsrapporter avisen har fått innsyn i, har ikke mottakene hvor den siktede mannen er deleier alltid forholdt seg til UDIs regelverk.

Bodde med foreldre

Den overgrepssiktede mannen har ikke ansvar for den daglige driften av mottakene, ifølge UDI-dokumentene og daglig leder i selskapene.

Dagbladet skriver at den siktede likevel har en sentral rolle i livene til flere asylbarn. Mange som tidligere bodde på mottak for mindreårige har holdt kontakt med mannen.

Personer som er knyttet til mottaksvirksomheten, sier at asylbarna som skal være utsatt for overgrep ha bodd sammen med sine foreldre i et desentralisert mottak i kommunen.

– Her skal den overgrepssiktede mannen ha hatt en mer sentral rolle i driften, ifølge Dagbladets opplysninger.

Ikke rutiner for misbruk

Flere av mottakene som mannen eier har ikke har gode nok rutiner ved overgrepsmistanker, ifølge UDI-rapport.

Et nyetablert mottak i kommunen fikk seks pålegg i et tilsyn i oktober. Mottaket hadde ikke samarbeid med politiet og heller ingen skriftlige rutiner for mistanke om omsorgssvikt, vold og misbruk.

Dagbladet får opplyst fra UDI at mottaket har fulgt opp påleggene.

I september fikk et av mottakene pålegg om særkontakter.

– Mottaket har ikke gode nok rutiner på å forsikre seg om at alle enslige mindreårige vet hvem som er deres særkontakt, skrev UDI.

En særkontakt skal ivareta den mindreåriges daglige omsorg, og sikre at de får si sin mening og bli hørt.

Mottaket fulgte opp pålegget i e-post til UDI og skrev at rutinene var på plass.

I tillegg svarer daglig leder i mottaksselskapene at pålegg alltid blir fulgt for å følge UDIs regelverk.

Ferdig etterforsket til påske

Politiadvokaten sier at rapportene fra UDI ikke er en del av etterforskningen av saken.

Imidlertid vil det bli aktuelt for politiet å ta opp slike forhold under vitneavhør, ifølge politiadvokaten. Så langt har politiet holdt kortene tett til brystet i saken.

– Vi har et mål om å bli ferdig med etterforskningen til rundt påsketider, sier politiadvokaten til Dagbladet.