Nei til flytende mottak

UDI sier nei til planene om et flytende asylmottak i Farsund.

Flotell

Hoff eiendom AS vil etablere et asylflotell i Odda på 'Bella Ludwiga'. Et slikt flytende hotell ville Maritim Construction Solutions plassere i Farsund.

Foto: Eide Bygg & Anlegg AS

UDI har satt foten ned for planene til båtbyggerselskapet Maritim Construction Solutions, som vil bygge en lekter med plass til 130 asylsøkere.

UDI har avslått Bryne-selskapets søknad fordi den var mangelfull, sier regiondirektør Tormod Stavenes i UDI.

– Tilbudet var ikke i tråd med alle våre krav i konkurransegrunnlaget. Blant annet var det mangler når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhet, lokalisering av mottaket og informasjon til kommunen, sier Stavenes.

– Bygninger ikke problemet

I dag var direktøren i Maritim Construction Solutions i kontakt med ordfører Stein A. Ytterdahl i Farsund for å presentere ideen. Men heller ikke han tente på å få et såkalt flotell til kommunen.

Stein A. Ytterdahl

Ordfører Stein A. Ytterdahl i Farsund.

Foto: Rømteland, Odd / Odd Rømteland/NRK

– Vi har nå 250-300 asylplasser i kommunen og det er et greit tall hos oss for øyeblikket.

Ordføreren mener kommunen ikke har kapasitet til å ta imot flere asylsøkere enn de som allerede er kommet.

– Å ha noen boende på et flytende hotell ikke noen ny sak i offshore-Norge, men når det gjelder Farsund, så er det ikke mangel på bygninger som gjør at vi har vært litt tilbakeholdende med å øke antall asylmottaksplasser, sier Ytterdahl.