Tyskere vil se på Hunsfos

Representanter fra et tysk selskap kommer i dag til Hunsfos fabrikker i Vennesla for se på den konkursrammede bedriften. Dette gir et lite håp til de som ønsker ny drift ved den tradisjonsrike bedriften.

Hunsfos fabrikker

Hunsfos fabrikker på Vennesla er slått konkurs. Nå kommer representanter fra et tysk selskap for å se på restene av fabrikken.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Det opplyser klubbleder Arne Bentsen ved Hunsfos fabrikker til NRK Sørlandet mandag ettermiddag.

Han kan ikke si noe om hva et slikt besøk betyr, eller hva besøket kan føre til for den konkursrammede bedriften.

Han ønsker heller ikke å spekulere i om Hunsfos er nærmere en oppstart med nye eiere, men han er positiv til at det kommer bedriftsledere for å se på Hunsfos.

Bentsen sier at han ikke kjenner til hvilket selskap det dreier seg om, ut over at de har interesser innen papirproduksjon.

Jobber mot fortsatt drift

Hunsfos fabrikker ble begjært konkurs 22. september fordi bedriften ikke klarte å betjene gjelden på 130 millioner kroner.

Alle de rundt 140 ansatte ved bedriften er sagt opp som følge av konkursen.

Bostyrer Håvard Wiker har helt siden konkursen forsøkt å finne nye eiere til den tradisjonsrike papirfabrikken, som har vært en hjørnesteinsbedrift i Vennesla i 125 år.

Det har så langt ikke vært mulig å få kontakt med bostyrer Håvard Wiker for en kommentar om det tyske besøket ved fabrikken.