Får ikke fullføre skolen

Jan Ove Idsøe tvinges til å avslutte utdanningen sin på grunn av det flere politikere kaller "et arbeidsuhell". Nå lover politikerne å rydde opp.

Jan Ove Idsøe
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Jan Ove Idsøe håper han kan få fullføre utdanningen sin.

20 år gamle Jan Ove Idsøes store interesse er skog og landbruk. Han er lettere psykisk utviklingshemmet og trenger derfor spesialtilpasset undervisning.

Idsøe har gått fire år på Kristen videregående skole i Lyngdal, men nå nektes han å ta det siste året av utdanningen, fordi dette er en privat skole. Elever som trenger tilrettelagt tilbud, kan nemlig nå kun få dette på offentlige skoler.

– Jeg vil gå på skole, men jeg kommer ikke inn, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Idsøe.

Fortviler over ny lovtolkning

Mor Anna Idsøe synes det er urettferdig at sønnen ikke får fullføre skolen i hjembygda.

Anna Idsøe

Anna Idsøe reagerer på behandlingen av sønnen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Jeg synes ikke de skal frata Jan Ove retten til å gjøre det han interesserer seg for med å sette han på en offentlig skole når vi han har denne skolen i nærmiljøet. Jeg får ikke dette til å rime, sier hun.

Sønnens drøm er å jobbe på foreldrenes småbruk i Lyngdal. Han har gått fire av de fem årene han har krav på på landbrukslinja i Lyngdal, men får altså ikke fullføre utdannelsen.

Etter loven har elever utvidet opplæringsrett i videregående skole i fem år. Utdanningsloven er ikke endret, men tolkningen av den er endret slik at retten til utvidet opplæring ikke lenger kan tas ut i private skoler.

– Jeg får ikke dette til å rime og håper noen politikere tar fatt i saken og snur dette til fordel for de fuksjonshemmede, sier Anna Idsøe.

– Beklagelig

Utdanningsdirektør i Vest Agder, Gunnar Skaar, sier situasjonen er beklagelig.

– Det er veldig beklagelig for guttens del at han er kommet i denne situasjonen. Nå står saken der at vi har sendt en dispensasjonssøknad til Utdanningsdirektoratet, som er det nasjonale organ som har myndighet til å si ja eller nei, sier Skaar.

Mens den byråkratiske kverna maler, tilbringer Jan Ove Idsøe dagene på Gartneriet Bo Grønt i Lyngdal og venter på hva som vil skje med skoleplassen hans.

Påpekte feilen i juni

Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen (KrF) sier hun påpekte hva lovendringen førte til allerede i juni - uten at noen grep inn.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

– Innsnevringen i loven kom da vi behandlet noe helt annet i utdanningsloven. Jeg tror ikke at man visste hva man gjorde da denne saken gikk gjennom. Vi oppdaget det rett før saken ble avgitt og da tok jeg det opp. Det burde vært ordnet opp i før skolestart, sier stortingsrepresentant og medlem i utdanningskomiteen, Dagrun Eriksen (KrF).

Hun sier politikerne er klar over Idsøes sitasjon. Både Anna Idsøe og skolen har vært i kontakt med dem for å forklare saken og Eriksen sier alle hun snakker med mener dette er et arbeidsuhell. Hun mener derfor saken må ordnes med en gang, og at byråkrati ikke må ødelegge for Idsøes skolegang.

– Vil gjøre alt i min makt

– Dette er veldig trist. Det må være et arbeidsuhell. Her kan vi ikke ha vært bevisste på hva vi har gjort. Jeg har vært i kontakt med departementet i dag og jeg håper vi kan få til en praktisering av lovverket som gjør at elever som er motivert kan få tatt utdanningen sin. Jeg kan ikke leve med dette og håper Dagrun og jeg kan samarbeide for å hjelpe denne gutten og andre i samme situasjon. Det kan godt være vi har gjort et vedtak som vi ikke skulle ha gjort, sier Freddy de Ruiter (AP), som også sitter i utdanningskomiteen.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter (AP) lover å gjøre alt han kan for at Idsøe igjen kan begynne på skolen.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

– Denne gutten skulle vært på skolen både i dag og mandag. Kan du på vegne av de rød-grønne påta deg ansvaret for at Idsøe får fortsette på skolen?

– Jeg skal gjøre det som står i min makt for å få han tilbake på skolen. Jeg er i tett dialog med departementet og jeg er klinkende klar på at han bør få lov til å fullføre sin skolegang på den skolen han har gått på til nå, sier de Ruiter.