Tvangsslakter sauer

Politiet og Mattilsynet aksjonerte mot gård i Flekkefjord, og hentet 300 sauer og lam fra hemmelig beitested.

Sauer
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Mattilsynet ga i februar ekteparet Moen i Gyland i Flekkefjord pålegg om å avvikle driften og slakte bestningen fordi tilsynet mener dyreholdet på gården var for dårlig.

Men paret gjemte unna 300 sauer og lam på hemmelig beite i fjellet.

Tilsynet har fått bistand fra politiet og samler nå inn dyra, bekrefter distriktsjef Gunnar Gunnarson.

 

Det er en tøff dag i dag for bonde Reidun Moen. Selv om hun har visst, siden februar, at Mattilsynet vil avvikle gårdsdriften hennes, har hun hele tiden kjempet imot.

Alle dyrene skal bort fra gården Mydland. Hestene blir nå solg og sauene ble sendt til slakteri.

Etter politianmeldelse i sommer har ekteparet Moe fått dagbøter på 1000 kroner. Dette er ikke betalt. Derfor slo altså politi og Mattilsynet til i dag.

Nå havner saken i retten, og det er den som skal avgjøre om ekteparet skal fradømmes retten til å holde dyr.

Moen har anket saken til Sivilombudsmannen