Tvang datter til å klippe moras hår

En 47 år gammel far er dømt til fengsel i ett år og ti måneder etter å ha mishandlet kona psykisk og fysisk i ti år. Ofte i påsyn av deres mindreårige barn.

Aust-Agder tingrett

Ektemannen har siden i fjor vår ikke hatt lov til å kontakt med kona.

Foto: NRK

Mannen er også dømt til å betale kvinnen 90.000 kroner i erstatning.

Aust-Agder tingrett mener kvinna har måttet leve under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold. Retten mener det er skjerpende at flere av voldsepisodene har skjedd med deres mindreårige barn som vitner.

Truet med kniv og øks

Mishandlingen skal ha startet etter flere års ekteskap. Ifølge dommen skal mannen ved flere anledninger ha sagt at han skulle ta livet av kona. Ved en anledning viste han frem tre kniver og spurt hvilken hun ville bli drept med.

Han skal også ha truet henne med en øks som han hadde på soverommet.

Dratt etter håret

Ifølge dommen skal mannen ved en anledning ha dratt kona etter håret bortover gulvet.

Ved flere anledninger skal han ha slått kona i ansiktet og han skal ha dyttet henne inn i en dørkarm slik at hun slo hodet sitt.

På et tidspunkt tvang han sin datter til å klippe av litt av morens hår, heter det i dommen.

Kontaktforbud

Mannen fikk forbud mot å oppsøke sin ektefelle. Dette skal han ha brutt flere ganger. Han skal gjentatte ganger ha kontaktet henne på SMS og ved å ringe henne. I tillegg skal han ha oppsøkt kvinnen på et kjøpesenter.

I dommen kommer det frem at ektemannen har gått i terapi for sin voldelige atferd, men at volden ikke stanset. Kvinnen har ved en anledning oppholdt seg på krisesenter.

Dommen ble nylig forkynt for 47-åringen, og kan ankes.