Hopp til innhold

Tusenvis av barn filmes i idretten: - Mye tilfeldig og ulovlig publisering

Strømming av idrettsarrangement kan sette enkelte barn i fare. Nå pågår arbeid for å få dette inn i mer kontrollerte former.

Stadig flere idrettsarrangement med barn og unge strømmes og legges ut på nett. Dette gjøres både av arrangører av turneringer, idrettsklubber og privatpersoner.

– Dette er en svært bekymringsfull utvikling, sier Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

Hun er først og fremst bekymret for barn som lever med en overhengende fare.

– Det er barn som lever på «kode» fordi en trusselutøver kan skade, eller i verste fall drepe dem. De har gjerne vært nødt til å flytte og skifte navn, og lever under et strengt sikkerhetsregime. I Norge er rundt 600 barn i en sånn situasjon, sier hun.

NRK forklarer

Beskyttelsestiltak for voldsutsatte personer

Beskyttelsestiltak for voldsutsatte personer

For personer som utsettes for vold eller trusler, finnes det ulike virkemidler politiet kan ta i bruk:

 • Hemmelig adresse
 • Adressesperre
 • Ny identitet
 • Skjerming, voldsalarm og besøksforbud
Beskyttelsestiltak for voldsutsatte personer

Det finnes to typer adressesperre:

 • Kode 7: Kalles også «fortrolig adresse». 
 • Kode 6: Kalles også «strengt fortrolig adresse».
Beskyttelsestiltak for voldsutsatte personer
 • Kode 7: Adressen er tilgjengelig for alle offentlige myndigheter som har tilgang til opplysninger fra folkeregisteret.
 • Kode 6: Opplysninger om adressen skal ikke gis ut til noen. Dette betyr at den trusselutsattes adresse i folkeregisteret kun er tilgjengelig for autoriserte personer.
Beskyttelsestiltak for voldsutsatte personer

Hvem gir adressesperre?

Det er politiet som beslutter adressesperre, bortsett fra barnevernssaker der barnevernet har egen beslutningsmyndighet.

 

Kilde: Krisesentersekretariatet

Problemet med strømming og deling av filmer, er at det kan avsløre hvor barna er. Dermed kan de bli nødt til å slutte.

– Da kan de miste muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Det er diskriminering og bryter med norsk lov, sier Austegard.

Ada Sofie Austegard er generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, som jobber for barn som har vært utsatt for vold og overgrep.

– Jeg betviler ikke den gode intensjonen som klubber og kommuner har, men dette er en veldig dårlig idé, sier Ada Sofie Austegard.

Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Mye tilfeldig og ulovlig publisering

Norges idrettsforbund (NIF) representerer rundt 9000 idrettslag med over 2 millioner medlemmer.

Ifølge dem skjer det mye tilfeldig og ulovlig publisering av bilder og video i dag. Dette skjer i hovedsak ved at foreldre og publikum strømmer via sosiale medier.

Leder for modernisering og digitalisering i NIF, Pål Kristen Rønnevik, har selv sjekket litt. Han har søkt etter kamper datteren har vært med på.

Av de han har funnet, er det flere han ikke visste ble filmet.

– Vet de ikke om at de blir filmet, har de heller ikke mulighet til å utøve sine rettigheter, sier han.

Film av kamp mellom to fotballag i klassen gutter 8 (G8)

På YouTube ligger store mengder filming fra idrett. Dette er fra en fotballkamp mellom to lag i klassen gutter 8 (G8).

Foto: Skjermdump fra YouTube

Filming utløser nemlig en rekke krav til arrangørene. Blant annet kan deltakerne reservere seg mot å bli filmet.

Om dette etterleves er det ingen som har full kontroll på.

Nå vil idrettsforbundet at strømming av idrett skal skje i mer ordnede former. De har jobbet mye med problemstillingen.

Vi tror mer på å gå inn og regulere dette enn å fortsette å slippe det løs. Vi ønsker å forsterke informasjon om tematikken, regelverket og våre tilrettelegginger for reservasjon i tiden fremover, sier Rønnevik.

NRK forklarer

Hva er reglene for filming av idrett?

Hva er reglene for filming av idrett?

Hva gjelder for filming av idrettsarrangement?

Bilder og filmer der enkeltpersoner kan kjennes igjen, er personopplysninger. Idrettsforeningen, foreldre og andre må derfor ha et rettslig grunnlag for at en slik publisering skal være lovlig.

Hva er reglene for filming av idrett?

Hva gjelder for filming av idrettsarrangement?

Et aktuelt rettslig grunnlag kan være samtykke. Dersom det skal hentes inn samtykke til å publisere bilder eller video av barn, er det viktig å huske at barnas foresatte må samtykke på vegne av barna.

Hva er reglene for filming av idrett?

Hva gjelder for filming av idrettsarrangement?

Selv om de foresatte har samtykket, er det viktig å ta hensyn til barnas integritet og rett til personvern. Barna bør også bli spurt om hva de selv ønsker, og svaret deres bør respekteres dersom de ikke ønsker publisering.

Hva er reglene for filming av idrett?

Hva gjelder for filming av idrettsarrangement?

Samtykket må være gitt frivillig, noe som betyr at ingen må utsettes for press til å gi samtykke, eller oppleve negative konsekvenser dersom de sier nei. Et samtykke skal også kunne trekkes tilbake til enhver tid.

Hva er reglene for filming av idrett?

Hva gjelder for filming av idrettsarrangement?

Samtykke må hentes inn før publiseringen. Dersom fotograferingen eller filmingen ikke skjer i privat regi, men for eksempel i regi av en idrettsforening eller en organisasjon, må samtykket hentes inn før man begynner å ta bilder eller filme. 

Hva er reglene for filming av idrett?

Hva gjelder for filming av idrettsarrangement?

Uavhengig av hvilket rettslig grunnlag som benyttes, er det viktig å være bevisst på at barn sine personopplysninger har et særlig vern.

Hva er reglene for filming av idrett?

Hva gjelder for filming av idrettsarrangement?

Kilde: Datatilsynet

Løsninger for personvern

Idrettsforbundet har inngått samarbeid med selskapet MyGame, som produserer og strømmer breddekamper i Norge.

Sammen har de jobbet med å få på plass løsninger for personvern.

– Vi har laget en løsning der personer eller lag enkelt kan reservere seg mot opptak. Vi har også en løsning som beskytter barn og unge med kode 6 og 7 i Folkeregisteret. Nattlig vask opp mot registeret, gjør at vi får data på disse. Hvis noen har reservert seg eller lever på «koder», vil ikke strømming starte, sier Rønnevik.

Ingen skal ha tilgang på data over hvem som har reservert seg.

Rønnevik mener deres løsning gjør at utøvernes rettigheter blir ivaretatt på en bedre måte. Han håper muligheten for å reservere seg blir obligatorisk for all strømming i norsk idrett.

Utfordringen er at det per i dag kun er et fåtall av landets idrettshaller som har løsningen Idrettsforbundet og MyGame samarbeider om.

Ifølge Rønnevik er det snakk om 26 haller.

NIF har også laget en veileder om strømming for idrettslag.

Pål Kristen Rønnevik

– Godkjente kamper blir strømmet direkte til MyGame sin strømmetjeneste slik at trenere, foreldre, besteforeldre eller andre kan se opptaket via en abonnementsløsning. Men kampene er kun tilgjengelig for abonnentene som ser dette direkte, sier Pål Kristen Rønnevik.

Foto: Norges idrettsforbund

– Veldig aktuelt under pandemien

Randesund idrettslag i Kristiansand har et slik kamera.

Leder for barneidretten, Eirik Langaard, forteller at strømming av kamper har vært veldig aktuelt under koronapandemien.

– Siden det ikke har vært lov å ha tilskuere i hallen, har mange foreldre benyttet seg av dette, sier han.

Eirik Langaard, trener og leder av barneidretten i Randesund idrettslag.

I Randesund er det klubbens trenere som legger inn kampen i strømmetjenesten og informerer motstanderlaget om at kampen vil bli filmet. – Det er vel bare tre ganger vi har fått tilbakemelding om at filming ikke er ønsket. Da gjør vi selvfølgelig ikke det, sier Eirik Langaard.

Foto: Leif Dalen / NRK

Barne- og familieministeren inviterer til møte

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier strømming av idrett kan utfordre barns rett til personvern.

– Datatilsynet har retningslinjer for dette, men jeg tror det er god grunn til å stille spørsmål ved om det blir godt nok etterlevd, sier hun.

Nå vil ministeren invitere Datatilsynet, Idrettsforbundet og de som jobber med voldsutsatte barn til møte.

Da kan vi diskutere hva vi kan gjøre for å få til bedre etterlevelse og at det blir likt over hele landet, sier Toppe.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe på talerstolen i Stortingets spørretime.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil se nærmere på utfordringen rundt strømming og voldsutsatte barn. – Barnekonvensjonen gjelder. Alle barn skal ha rett til å delta i lek og aktiviteter, og alle skal ha rett til privatliv.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– En stor oppgave

I Kristiansand vedtok nylig kulturutvalget å tillate strømming av breddeidrett fra kommunens haller. Da kun for utøvere fra 18 år og oppover.

På resten av Sørlandet, og i landet generelt, er det ulike eller manglende politiske føringer for strømming.

Toppe reagerer på variasjonen.

– Dette er dilemmaet med alle slike retningslinjer og veiledere. De praktiseres ulikt fordi kjennskapen til dem er ulik. Her har vi alle en stor oppgave å gjøre.

Hun synes det er bra at Austegard i Stine Sofies Stiftelse løfter fram utfordringen knyttet til barn på sikkerhetstiltak.

– Det er spesielt viktig at disse barna kan være med på fritidsaktiviteter, sånn at de får en mest mulig normal oppvekst, sier hun.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,29 kr
Dyrest kl. 18 2,42 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

 • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
 • Dusje 4,9 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,6 kr En vask
 • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Nov 2022 – nov 2023
  + 9,1 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %